Wydział Mechatroniki semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
114B-IBxxx-ISP-BIOMA Biomateriały WYK=30
2IB-E
2IB-M
WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. inż. T. Wierzchoń
114A-IBxxx-ISP-BIOME Biomechanika inżynierska LAB=15
WYK=30
4IB-E
4IB-M
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. S. Cygan
4IB-E LAB/101 Th. 14-16 ?
6IB-I LAB/102 We. 12-14 ?
6IB-I LAB/103 We. 14-16 ?
6IB-I LAB/104 Fr. 10-12 ?
4IB-M LAB/201 Th. 10-12 ?
4IB-M LAB/202 Th. 14-16 ?
6IB-A LAB/203 We. 12-14 ?
6IB-A LAB/204 We. 14-16 ?
6IB-A LAB/205 Fr. 10-12 ?
114B-IBxxx-ISP-CPOB Cyfrowe przetwarzanie obrazów PRO=15
WYK=30
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. K. Mikołajczyk
6IB-I LAB/101 We. 14-16 ?
6IB-I LAB/102 Th. 10-12 ?
6IB-I LAB/103 Fr. 8-10 ?
6IB-I LAB/104 Fr. 10-12 ?
6IB-A LAB/201 We. 14-16 ?
6IB-A LAB/202 Fr. 8-10 ?
6IB-A LAB/203 Fr. 10-12 ?
114A-IBxxx-ISP-FIME Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej WYK=30
2IB-E
2IB-M
WYK/1 Th. 8-10 ? prof. dr hab. N. Golnik
114A-IBxxx-ISP-IMPLA Implanty i sztuczne narządy WYK=30
6IB-A WYK/1 Tu. 8-11 ? prof. dr hab. T. Pałko
114A-IBxxx-ISP-MATLA Wprowadzenie do programowania w MATLAB-ie LAB=15
WYK=15
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. B. Leśniak-Plewińska
6IB-I LAB/101 Fr. 12-14 ?
6IB-A LAB/201 Fr. 12-14 ?
114A-IBxxx-MSP-MBM Modelowanie w biomechanice PRO=15
WYK=30
1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 10-12 ? dr hab. inż. M. Kwacz
114A-IBxxx-ISP-MES Metody elementów skończonych – zastosowania w bioinżynierii PRO=15
WYK=15
1030-IBxxx-ISP-OBIER
6IB-I
WYK/1 Th. 16-18 ? prof. dr hab. inż. W. Gambin
1030-IBxxx-ISP-OBIER
6IB-I
PRO/1 Th. 16-18 ?
114A-IBxxx-ISP-MWM Mechanika i wytrzymałość materiałów WYK=30
CWI=30
2IB-E
2IB-M
WYK/1 Fr. 8-10 ? dr hab. inż. E. Ładożyńska-Kozdraś
2IB-E CWI/101 Fr. 10-12 ?
2IB-M CWI/201 Fr. 12-14 ?
114B-IBxxx-ISP-POROB Podstawy robotyki WYK=15
4IB-E
4IB-M
WYK/1 Mo. 8-10 ? prof. dr hab. M. Olszewski
114B-IBxxx-MSP-PSB Przetwarzanie sygnałów biomedycznych LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-IBIBM-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński
1030-IBIBM-MSP-PZ.W LAB/101 Th. 12-16 ?
1030-IBIBM-MSP-PZ.W PRO/101 Tu. 9-12 ?
114A-IBxxx-ISP-SEPO Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych LAB=15
WYK=30
4IB-E
4IB-M
WYK/1 Mo. 10-12 ? prof. dr hab. T. Pałko
4IB-E LAB/101 We. 12-15 ?
4IB-E LAB/102 We. 16-19 ?
4IB-M LAB/201 We. 12-15 ?
4IB-M LAB/202 We. 16-19 ?
114A-IBxxx-MSP-TPAIB Techniczne i prawne aspekty inżynierii biomedycznej WYK=30
103C-IBIBM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. K. Pęczalski
114A-IBxxx-ISP-TUDM Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej WYK=15
LAB=15
1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 11-14 ? prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/101 We. 13-16 ?
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/201 We. 13-16 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 10:01.05