Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-ISP-ALGI Wstęp do algebry dla inżynierów CWI=30
WYK=30
1E1 WYK/1 Th. 8-10 ? dr G. Pietrzkowski
1E1 CWI/101 Th. 16-18 ?
103A-TLxxx-ISP-ALGT Algebra CWI=30
WYK=30
LAB=16
1T1 WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. Ż. Trębska
1T1 LAB/101 Mo. 12-14 ?
1T1 CWI/101 Mo. 14-16 ?
103A-ARxxx-ISP-ANA2 Analiza i równania różniczkowe 2 WYK=30
CWI=30
2AR1
2AR2
WYK/1 Tu. 8-10 ? dr E. Stróżyna
2AR1 CWI/101 Th. 8-10 ?
2AR2 CWI/102 Th. 12-14 ?
103A-IBxxx-ISP-ANAL2 Analiza 2 WYK=30
CWI=30
2IB-E
2IB-M
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr inż. Ż. Trębska
2IB-E CWI/101 Th. 12-14 ?
2IB-M CWI/201 Th. 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-ANL1T Analiza 1 WYK=45
CWI=30
1T1 WYK/1 Tu. 10-12 ? dr G. Pietrzkowski
1T1 WYK/1 Th. 15-16 ?
1T1 CWI/101 Tu. 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-ANL2T Analiza 2 WYK=30
CWI=30
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 We. 12-14 ? mgr A. Walczyńska
2T1 CWI/101 Tu. 10-12 ?
2T2 CWI/102 Tu. 12-14 ?
2T3 CWI/103 Th. 10-12 ?
2T4 CWI/104 Fr. 8-10 ?
103A-INxxx-ISP-ANMA Analiza CWI=30
WYK=45
1I1 WYK/1 Tu. 12-14 ? dr E. Stróżyna
1I1 WYK/1 Th. 14-15 ?
1I1 CWI/101 Th. 10-12 ?
103A-CTxxx-ISA-EDDE Differential and Difference Equations WYK=30
CWI=30
stuA_3 WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. M. Zając/prof. A. Fryszkowski
stuA_3 CWI/101 Tu. 10-12 ?
103A-CTxxx-MSA-EDRP Discrete Random Processes LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuAM2T WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab.. W. Matysiak
stuAM2T LAB/101 Th. 8-10 011
stuAM2T CWI/101 Mo. 18-19 ?
103A-CTxxx-ISA-EIDMA Introduction to Discrete Mathematics WYK=30
CWI=30
stuA_1 WYK/1 We. 8-10 ? dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Th. 10-12 ?
stuA_1 CWI/102 We. 12-14 ?
103A-CTxxx-ISA-EMANA Mathematical Analysis WYK=30
CWI=30
stuA_2 WYK/1 Tu. 10-12 ? dr B. Roszkowska-Lech
stuA_2 CWI/101 We. 16-18 ?
stuA_2 CWI/102 We. 10-12 ?
stuA_2 CWI/103 We. 8-10 ?
103A-CTxxx-ISA-EPRST Probability and Statistics WYK=30
CWI=30
stuA_4 WYK/1 Fr. 12-14 ? dr hab. W. Matysiak
stuA_4 CWI/101 Tu. 8-10 ?
stuA_4 CWI/102 Tu. 10-12 ?
103A-CTxxx-ISA-ETMAG Transition Math and Algebra with Geometry CWI=30
WYK=30
stuA_1 WYK/1 Mo. 12-14 ? dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Th. 8-10 ?
stuA_1 CWI/102 Th. 10-12 ?
103A-INxxx-ISP-MAKO1 Matematyka konkretna 1 WYK=30
CWI=30
1I1 WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. Ż. Trębska
1I1 CWI/101 Th. 12-14 ?
103A-INxxx-ISP-MAKO2 Matematyka konkretna 2 CWI=30
WYK=30
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. M. Zając
2I1 CWI/101 Th. 14-16 ?
2I2 CWI/102 We. 16-18 ?
2I3 CWI/103 We. 10-12 ?
2I4 CWI/104 We. 10-12 ?
2I5 CWI/105 Th. 14-16 ?
103A-ELxxx-ISP-MANA Analiza Matematyczna WYK=30
CWI=30
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. M. Zając
2E1 CWI/101 Fr. 12-14 ?
2E2 CWI/102 We. 8-10 ?
2E3 CWI/103 We. 8-10 ?
2E4 CWI/104 Fr. 10-12 ?
103A-CBxxx-ISP-MAT3 Matematyka 3 - Algebra PRO=15
WYK=15
CWI=30
2CB1
2CB2
2IIR
WYK/1 T Fr.N 10-12 ? dr hab. inż. A. Pilitowska
2CB1 CWI/101 Th. 8-10 ?
2CB2 CWI/102 Th. 10-12 ?
2IIR CWI/201 Tu. 8-10 ?
2CB1 PRO/101 T Fr.P 8-10 ?
2CB2 PRO/102 T Fr.P 12-14 ?
2CB1 PRO/103 T Fr.P 10-12 ?
2CB2 PRO/104 T Fr.P 14-16 ?
2IIR PRO/201 T Mo.P 12-14 ?
2IIR PRO/202 T Mo.P 14-16 ?
103A-ELxxx-ISP-MATI Wstęp do matematyki dl inżynierów CWI=30
WYK=30
1E1 WYK/1 Tu. 10-12 ? mgr R. Gruszka
1E1 CWI/101 Tu. 12-14 ?
103A-INxxx-ISP-MPS Metody probabilistyczne i statystyka WYK=30
CWI=30
2AR1
2AR2
WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. Ewa Frankiewicz
2AR1 CWI/101 Mo. 16-18 ?
2AR2 CWI/102 Fr. 10-12 ?
103A-INxxx-ISP-PROB Probabilistyka CWI=30
WYK=30
3I1 WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. E. Frankiewicz
3I1 CWI/101 Th. 8-10 ?
103A-TLxxx-ISP-PROBT Probabilistyka WYK=30
CWI=30
3T1 WYK/1 Tu. 10-12 ? dr hab. W. Matysiak
3T1 CWI/101 Th. 10-12 ?
103A-ELxxx-ISP-PWS Probabilistyka i wstęp do statystyki CWI=15
WYK=30
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr hab. W. Matysiak
2E1 CWI/101 Fr. 10-11 ?
2E2 CWI/102 Fr. 11-12 ?
2E3 CWI/103 Fr. 12-13 ?
2E4 CWI/104 Tu. 12-13 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 10:39.09