Instytut Informatyki semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103D-INIIT-ISP-AAL Analiza algorytmów PRO=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-AJP
5IIT
WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. Ł. Skonieczny
103A-INIIT-ISP-ALHE Algorytmy heurystyczne PRO=15
WYK=30
1030-INIIT-ISP-AJP
7IIT
WYK/1 We. 10-12 ? prof. dr hab. J. Arabas
103A-INSZI-MSP-AMHE Algorytmy metaheurystyczne WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-MET WYK/1 Mo. 10-12 ? prof. dr hab. J. Arabas
103B-INxxx-MSP-APSI Analiza i projektowanie systemów informacyjnych PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 ? mgr inż. P. Salata
103C-INxxx-ISP-ARKO Architektura komputerów WYK=45
LAB=15
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Mo. 14-16 ? mgr inż. G. Mazur
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 We. 12-13 ?
2I1 LAB/101 T Tu.N 14-16 10
2I2 LAB/102 T Tu.N 16-18 10
2I3 LAB/103 T Tu.N 18-20 10
2I4 LAB/104 T Mo.N 16-18 10
2I5 LAB/105 T Mo.N 8-10 10
2I1 LAB/106 T Tu.P 14-16 10
2I2 LAB/107 T Tu.P 16-18 10
2I3 LAB/108 T Tu.P 18-20 10
2I4 LAB/109 T Mo.P 16-18 10
2I5 LAB/110 T Mo.P 8-10 10
103A-INxxx-ISP-BD1 Bazy danych 1 WYK=30
LAB=30
3I1 WYK/1 Th. 16-18 ? dr inż. J. Chudziak
3I1 LAB/101 Fr. 8-10 139
3I1 LAB/102 Fr. 8-10 139
3I1 LAB/103 Fr. 12-14 139
103B-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 PRO=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
WYK/2 Mo. 14-16 ? mgr inż. P. Salata
103A-INxxx-ISP-BSS Bezpieczeństwo systemów i sieci LAB=15
WYK=30
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. K. Cabaj
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/101 Th. 8-10 139
5SID LAB/102 Th. 10-12 139
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/103 Th. 12-14 139
1030-INSID-MSP-PP LAB/104 Tu. 16-18 139
5IIT LAB/201 Mo. 8-10 139
5IIT LAB/202 Mo. 10-12 139
5IIT LAB/203 Th. 8-10 139
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
LAB/204 Th. 10-12 139
1030-INSID-MSP-PP LAB/205 Tu. 18-20 139
5IIT LAB/206 Mo. 12-14 139
103B-INxxx-ISP-BSS Bezpieczeństwo systemów i sieci LAB=15
WYK=30
4I1
4I2
4I3
4I4
WYK/1 Th. 10-12 ? dr hab. inż. K. Cabaj
4I1 LAB/101 We. 18-20 139
4I2 LAB/102 We. 16-18 139
4I3 LAB/103 We. 12-14 139
4I4 LAB/104 Tu. 12-14 139
4I1 LAB/105 Fr. 12-14 139
4I2 LAB/106 Th. 14-16 139
4I3 LAB/107 Fr. 10-12 139
4I4 LAB/108 We. 8-10 139
103B-CTxxx-ISA-EADS Algorithms and Data Structures WYK=30
CWI=15
LAB=15
stuA_3 WYK/1 We. 10-12 ? doc. dr inż. R. Podraza
stuA_3 LAB/101 We. 12-14 011
stuA_3 LAB/102 We. 12-14 011
stuA_3 CWI/101 Th. 10-12 ?
103A-CSCSN-ISA-EARIN Introduction to Artificial Intelligence LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_8 WYK/1 Mo. 10-12 ? dr hab. inż. P. Wawrzyński
103A-CTxxx-ISA-ECOAR Computer Architecture LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 We. 10-12 ? mgr inż. G. Mazur
stuA_5 LAB/101 Tu. 8-10 139
stuA_5 LAB/102 Tu. 14-16 139
stuA_5 LAB/103 Tu. 10-12 139
stuA_5 CWI/101 T We.N 8-10 ?
103A-CSCSN-ISA-ECOGR Computer Graphics CWI=30
WYK=30
StuA_7 WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. J. Rzeszut
StuA_7 CWI/101 Fr. 12-14 ?
103A-CSCSN-ISA-ECOTE Compiling Techniques CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_8 WYK/1 Mo. 8-10 ? dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_8 LAB/101 We. 8-10 011
stuA_8 LAB/102 We. 8-10 011
stuA_8 LAB/103 We. 10-12 011
stuA_8 LAB/104 We. 16-18 011
stuA_8 CWI/101 We. 8-10 ?
103A-CSCSN-ISA-EDABA Data Bases WYK=30
CWI=15
LAB=15
StuA_7 WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. H. Rybiński
StuA_7 LAB/101 Mo. 12-14 10
StuA_7 LAB/102 Th. 8-10 10
stuA_7 CWI/101 Th. 8-10 ?
103B-CSCSN-MSA-EDAMI Data Mining LAB=15
WYK=30
PRO=15
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. inż. M. Kryszkiewicz
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
LAB/101 Tu. 16-18 CS101
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
LAB/102 We. 10-12 CS101
103A-CSCSN-MSA-EDCS Distributed Computing and Systems WYK=30
PRO=30
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
WYK/1 Mo. 12-14 ? dr hab. inż. W. Daszczuk
103A-xxxxx-ISA-EDISE Diploma Seminar SEM=30
stuA_8 SEM/201 Fr. 10-12 ? doc. dr inż. R. Podraza
103A-CSCSN-ISA-EGUI Graphical User Interfaces WYK=30
LAB=30
stuA_6 WYK/1 Th. 16-18 ? mgr inż. J. Myrcha
stuA_6 LAB/101 Th. 12-14 10
stuA_6 LAB/102 Th. 14-16 10
stuA_6 LAB/103 Th. 18-20 10
103A-CSCSN-MSA-EINIS Intelligent Information Systems PRO=30
WYK=30
stuAM3CSN WYK/1 Fr. 8-10 ? prof. dr hab. M. Muraszkiewicz
103A-xxxxx-MSA-EMDS Master Diploma Seminar SEM=30
stuAM4T SEM/601 Fr. 14-16 ? doc. dr inż. R. Podraza
103A-INxxx-ISP-EOOP Obiect-Oriented Programing WYK=30
LAB=30
stuA_2 WYK/1 Tu. 8-10 ? doc. dr inż. R. Podraza
stuA_2 LAB/101 Mo. 8-10 011
stuA_2 LAB/102 Mo. 8-10 011
stuA_2 LAB/103 We. 14-16 011
stuA_2 LAB/104 We. 14-16 011
stuA_2 LAB/105 Fr. 12-14 011
stuA_2 LAB/106 Fr. 12-14 011
stuA_2 LAB/107 Fr. 8-10 011
stuA_2 LAB/108 Fr. 8-10 011
103A-xxxxx-ISA-EORI Orientation WYK=30
stuA_1 WYK/1 Th. 16-18 ? doc. dr inż. R. Podraza
103A-CSCSN-MSA-ESIT Systems for Internet of Things WYK=15
PRO=15
LAB=30
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 8-12 9B mgr inż. H. Kowalski
stuAM2CSN LAB/101 Tu. 8-12 9B
stuAM2CSN PRO/101 Tu. 8-12 9B
103C-INIIT-ISP-GKOM Grafika komputerowa WYK=30
LAB=30
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. J. Zabrodzki
5SID LAB/101 T Mo.N 8-12 CS2
5IIT LAB/201 T We.P 8-12 CS2
103A-INSZI-ISP-IUM Inżynieria uczenia maszynowego WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 8-10 ? dr inż. P. Zawistowski
103A-INIIT-ISP-JPS Języki przetwarzania symbolicznego WYK=30
PRO=15
6IIT WYK/1 Fr. 14-16 ? mgr inż. R. Kożuszek
6IIT PRO/101 T Tu.P 14-16 138
6IIT PRO/102 T Tu.P 16-18 138
6IIT PRO/103 T Th.P 14-16 138
6IIT PRO/104 T Tu.N 14-16 138
6IIT PRO/105 T Tu.N 16-18 138
103A-INxxx-MSP-MBI Metody bioinformatyki WYK=30
PRO=15
103C-IBIBM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 ? dr hab. inż. R. Nowak
103C-INxxx-MSP-MED Metody eksploracji danych w odkrywaniu wiedzy WYK=30
PRO=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. dr hab. M. Kryszkiewicz
103A-INSZI-MSP-NLP Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-ZAS WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. P. Andruszkiewicz
103B-INSID-ISP-ORACL Architektura syst. ORACLE i podstawy administrowania LAB=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-TESI WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. M. Rudowski
1030-INIIT-ISP-TESI LAB/101 Tu. 12-16 CS101
1030-INIIT-ISP-TESI LAB/102 T Tu.P 12-16 CS101
103A-INIIT-ISP-PAIN Programowanie aplikacji interakcyjnych LAB=15
WYK=30
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
WYK/1 Fr. 12-14 ? mgr inż. W. Grabski
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
LAB/101 Mo. 12-14 CS101
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
LAB/102 We. 12-14 CS101
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
LAB/103 Th. 14-16 CS101
103A-INxxx-ISP-PAP Programowanie aplikacyjne PRO=30
WYK=30
3I1 WYK/1 We. 10-12 ? mgr inż. J. Myrcha
103A-IRxxx-ISP-PBL2 Systemy wbudowane i oprogramowanie PRO=30
ZIN=120
2IIR PRO/101 We. 10-12 ? mgr inż. H. Kowalski
2IIR ZIN/101 Mo. 16-20 ?
2IIR ZIN/102 Fr. 16-20 ?
103D-INIMU-MSP-POBR Przetwarzanie cyfrowe obrazów LAB=15
WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-ISP-MINI WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. P. Rokita
1030-INIIT-ISP-MINI LAB/101 Tu. 8-12 CS2
1030-INIIT-ISP-MINI LAB/102 Th. 8-12 CS2
103B-INxxx-ISP-PROI Programowanie obiektowe LAB=15
PRO=15
WYK=30
2AR1
2AR2
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Tu. 12-14 ? mgr inż. K. Gracki
2AR1 LAB/101 Tu. 14-16 ?
2AR2 LAB/102 Mo. 16-18 ?
2AR1 LAB/103 Tu. 14-16 ?
2AR2 LAB/104 Mo. 16-18 ?
2I1 LAB/201 Th. 12-14 ?
2I2 LAB/202 Th. 8-10 ?
2I3 LAB/203 Th. 16-18 ?
2I4 LAB/204 Th. 18-20 ?
2I5 LAB/205 We. 10-12 ?
2I1 LAB/206 Th. 12-14 ?
2I2 LAB/207 Th. 8-10 ?
2I3 LAB/208 Th. 16-18 ?
2I4 LAB/209 Th. 18-20 ?
2I5 LAB/210 We. 10-12 ?
103B-INIIT-ISP-PS Procesory sygnałowe PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Th. 16-18 ? mgr inż. H. Kowalski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 16-20 9B
103A-INxxx-ISP-PSZT Podstawy sztucznej inteligencji WYK=30
PRO=15
5IIT
5SID
WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. R.Biedrzycki
103B-INxxx-MSP-PTI Podstawy teoretyczne informatyki WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-18 ? dr inż. J. Komorowski
1030-xxxxx-DSP-PZ.O CWI/101 Th. 18-20 ?
103B-INxxx-MSP-ROB Rozpoznawanie obrazów WYK=30
LAB=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 8-10 ? mgr inż. R. Kożuszek
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/103 T Th.N 16-20 139
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/104 T Th.P 16-20 139
103A-INSZI-MSP-SAD Statystyka w analizie danych WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-MAT WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. M. Rupniewski
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7IIT SEM/201 We. 16-18 ? mgr inż. R. Kożuszek
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_IN SEM/201 We. 8-10 138 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 We. 10-12 138
dyp_IN SEM/203 We. 8-10 138
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_IN SEM/201 Fr. 8-10 ? mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 Fr. 10-12 ?
dyp_IN SEM/203 Fr. 10-12 ?
SEMZGK.X Seminarium Zakładu Grafiki Komputerowej SEM=30
rezerw ZIN/1 Tu. 16-18 117
103B-INxxx-ISP-SOI Systemy operacyjne WYK=30
LAB=30
3I1 WYK/1 Tu. 12-14 ? dr hab. inż. W. Daszczuk
3I1 LAB/101 Mo. 8-10 CS500
3I1 LAB/102 Mo. 14-16 10
3I1 LAB/103 Mo. 16-18 CS500
3I1 LAB/104 Mo. 16-18 10
103A-INSZI-MSP-SPZC Systemy i protokoły zabezpieczeń w cyberprzestrzeni WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-INSZI-MSP-WYT WYK/1 Th. 12-14 ? dr hab. inż. W. Mazurczyk
103A-INxxx-ISP-SWO Sztuka wytwarzania oprogramowania LAB=15
WYK=30
4I1
4I2
4I3
4I4
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr hab. inż. R. Nowak
4I1 LAB/101 T Tu.N 8-10 ?
4I2 LAB/102 T Tu.N 10-12 ?
4I3 LAB/103 T Tu.N 12-14 ?
4I4 LAB/104 T Tu.N 14-16 ?
4I1 LAB/105 T Tu.P 8-10 ?
4I2 LAB/106 T Tu.P 10-12 ?
4I3 LAB/107 T Tu.P 12-14 ?
4I4 LAB/108 T Tu.P 14-16 ?
103A-INSZI-MSP-TBD Techniki i technologie BigData WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-WYT WYK/1 We. 10-12 ? dr hab. inż. T. Gambin
103A-INIIT-ISP-TIN Techniki internetowe WYK=30
PRO=15
6IIT
6SID
WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. G. Blinowski
103C-INIIT-ISP-TKOM Techniki kompilacji PRO=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
WYK/1 Mo. 8-11 ? dr hab. inż. P. Gawkowski
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/101 Th. 12-14 138
103A-INIIT-ISP-UXP1A UNIX-architektura, programowanie i administrowanie systemem 1 PRO=15
WYK=30
1030-INIIT-ISP-MINI WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. G. Blinowski
103A-INxxx-MSP-WPAM Wstęp do programowania aplikacji mobilnych WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. P. Gawrysiak
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 We. 18-20 ?
103A-INxxx-ISP-WSI Wprowadzenie do sztucznej inteligencji WYK=30
CWI=30
3I1 WYK/1 Th. 12-14 ? dr hab. inż. P. Wawrzyński
3I1 CWI/101 Fr. 10-12 ?
103A-INxxx-MSP-ZMWO Zaawansowane metody wytwarzania oprogramowania LAB=15
WYK=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 8-10 ? dr hab. inż. I. Bluemke
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 Th. 10-12 CS101
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/102 Th. 16-18 CS101
103A-INxxx-ISP-ZPR Zaawansowane programowanie w C++ PRO=15
WYK=30
1030-INIIT-MSP-PP WYK/1 Tu. 18-20 ? dr hab. inż. R. Nowak
103A-INSZI-MSP-ZUM Zaawansowane uczenie maszynowe WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-MET WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. P. Cichosz
103A-INSZI-MSP-ZZSN Zaawansowane zagadnienia sieci neuronowych PRO=15
WYK=30
1030-INSZI-MSP-MET WYK/1 Th. 10-12 ? dr hab. inż. P. Wawrzyński
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 09:03.41