Wydział Fizyki semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 Physics 1 CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_1 WYK/1 Fr. 8-10 ? prof. nzw. dr hab. J. L. Nowiński
stuA_1 LAB/101 We. 17-20 ?
stuA_1 CWI/101 T Fr.P 10-12 ?
stuA_1 CWI/102 T Fr.N 10-12 ?
114A-IBxxx-ISP-FI2 Fizyka 2 CWI=15
WYK=30
2IB-E
2IB-M
WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. Monika Petelczyc
2IB-E CWI/101 We. 10-12 ?
2IB-M CWI/201 Tu. 8-10 ?
103A-CBxxx-ISP-FIZ1 Wstęp do fizyki CWI=15
LAB=15
WYK=15
2CB1
2CB2
2IIR
WYK/1 T Fr.N 8-10 ? dr inż. T. Buchner
2CB1 LAB/101 T We.N 8-11 ?
2CB2 LAB/102 T We.P 8-11 ?
2IIR LAB/202 T We.N 13-16 ?
2CB1 CWI/101 We. 12-13 ?
2CB2 CWI/102 We. 13-14 ?
2IIR CWI/201 We. 12-13 ?
103C-INxxx-ISP-FO Fizyka ogólna CWI=30
WYK=30
2AR1
2AR2
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. T. Gradowski
2AR1 CWI/101 Fr. 14-16 ?
2AR2 CWI/102 Fr. 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-FOGT Fizyka ogólna WYK=30
CWI=21
3T1 WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. T. Buchner
3T1 CWI/101 Th. 14-16 ?
103A-TLxxx-ISP-WFIT Wstęp do fizyki WYK=15
CWI=15
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 T Fr.N 12-14 ?
2T1 CWI/101 Mo. 9-10 ?
2T2 CWI/102 Mo. 8-9 ?
2T3 CWI/103 We. 15-16 ?
2T4 CWI/104 We. 14-15 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 09:40.31