Wydział Nauk Społecznych i Administracji semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 16-18 ? dr K. Górniak
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 18-20 ?
103A-xxxxx-ISA-EBULA Business Law CWI=30
stuA_7 CWI/101 Fr. 8-10 ? dr D. Sypniewski
stuA_4 CWI/102 Fr. 10-12 ?
103B-xxxxx-DSP-EKO Seminarium doktoranckie Ekonomia SEM=60
1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 We. 14-18 ? dr hab. R. Koszewski
103A-xxxxx-ISA-EPMA Projekt Managent CWI=30
1030-xxxxxx-ISA-NTECH
1030-xxxxx-xxA-CENG
stuA_3
CWI/101 Tu. 16-18 ? dr inż. K. Markowski
103A-xxxxx-MSA-EPROC Professional Communication for Engineers CWI=30
stuAM4T CWI/101 We. 14-16 ? dr H. Bulińska-Stangrecka
103C-xxxxx-DSP-FIL Seminarium doktoranckie - Filozofia SEM=60
1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 We. 14-18 ? prof. nzw. dr hab. Andrzej Biłat
103A-xxxxx-ISP-FILP Filozofia polityki CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 14-16 ? dr J. Zubelewicz
103A-xxxxx-ISP-FITE Filozofia informacji i techniki CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 16-18 ? dr inż. P. Stacewicz
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 18-20 ? dr A. Naruniec
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 We. 16-18 ?
103B-xxxxx-MSP-INFIL Intuicja, nauka i filozofia CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Th. 18-20 ? Olena Yaskorska-Shah
103B-xxxxx-MSP-KPF Klasyczne problemy filozofii, a rozwój nauk i techniki CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 14-16 ? dr M. Stelmach
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Tu. 16-18 ?
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 18-20 ? dr Tomasz Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-KWK Komputer w kulturze współczesnej CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Th. 10-12 ? prof. dr hab. M. Maciejczak
103A-xxxxx-ISP-MEPI Metodyka projektowania inżynierskiego CWI=24
PRO=6
1E1 CWI/101 Mo. 14-16 ? mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter/mgr A. Firek
1T1 CWI/101 Mo. 10-12 ?
1E1 PRO/101 Mo. 14-16 ?
1T1 PRO/101 Mo. 10-12 ?
1E1 PRO/102 Mo. 14-16 ?
1T1 PRO/103 Mo. 10-12 ?
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 16-18 ? dr K. Dzieniszewska-Naroska
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 18-20 ?
103A-xxxxx-MSP-PAPS Prawne aspekty prowadzenia startupu CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Th. 8-10 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
103A-xxxxx-ISP-PRAUT Podstawy prawa - prawa autorskie WYK=30
1I1 WYK/1 Tu. 10-12 ? dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Fr. 12-14 ? dr A. Woźniak
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Fr. 14-16 ?
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/103 Fr. 16-18 ?
103B-xxxxx-ISP-PWP Przedsiębiorczość w praktyce CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 ? dr M. Orechwo
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 12-14 ? mgr A. Firek
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 We. 14-16 ?
103B-xxxxx-MSP-RPT Regulacje prawne w telekomunikacji CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 14-16 ? dr C. Woźniak
103A-xxxxx-MSP-SPOPT Społeczne oblicza przemian technologicznych CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Tu. 18-20 ? dr T. Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-SZMU Sztuka myślenia i uczenia się CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 12-14 ? dr B. Witkowska-Maksimczuk
103B-xxxxx-ISP-TRK Sytuacje konfliktowe i możliwości ich rozwiązywania CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 16-18 ? dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz
103A-xxxxx-MSP-WDKIP Współczesne zagadnienia demokracji, konstytucji i praworządności CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 18-20 ? dr hab. P. Radziewicz
103A-xxxxx-MSP-WM Wielcy myśliciele: od Platona do Lema CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 ? dr B. Witkowska-Maksimczuk
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 08:37.49