Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-INxxx-MSP-AIS Architektura i integracja systemów WYK=30
LAB=15
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. A. Ratkowski
103D-INxxx-ISP-AISDI Algorytmy i struktury danych(I) WYK=30
CWI=15
LAB=15
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Th. 10-12 ? dr hab. inż. A. Z. Zalewski
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Fr. 17-19 ?
2I1 LAB/101 Mo. 18-20 ?
2I2 LAB/102 Mo. 18-20 ?
2I3 LAB/103 Th. 14-16 ?
2I4 LAB/104 Mo. 8-10 ?
2I5 LAB/105 We. 16-18 ?
103A-ARxxx-ISP-ANRO Anatomia robotów WYK=15
LAB=30
4AR1
4AR2
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. T. Winiarski
4AR1 LAB/101 T Mo.N 10-14 P109
4AR2 LAB/102 T Mo.P 10-14 P109
4AR1 LAB/103 T Th.N 16-20 P109
4AR2 LAB/104 T Th.P 16-20 P109
103C-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 WYK=30
PRO=15
4I1
4I2
4I3
4I4
5SID
WYK/1 We. 10-12 ? doc. dr inż. T. Traczyk
103B-IBxxx-ISP-BIT Biometryczna identyfikacja tożsamości LAB=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. M. Trokielewicz
1030-ARxxx-ISP-OBIER
6IB-I
LAB/101 Tu. 8-11 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER
6IB-I
LAB/102 Tu. 14-17 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER
6IB-I
LAB/103 Th. 8-11 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/104 Th. 11-14 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/105 Th. 14-17 559
6IB-A LAB/201 Th. 8-11 559
1130-EMARO-MSA-2005 Artificial intelligence ZIN=30
1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Tu. 14-16 528 prof. dr hab. W. Kasprzak
103B-CTxxx-ISA-ECONE Computer Networks LAB=30
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Mo. 10-12 ? mgr inż. J. Sobczyk
stuA_6 LAB/101 We. 8-11 8A
stuA_6 LAB/102 We. 11-14 8A
stuA_6 LAB/103 We. 14-17 8A
stuA_6 LAB/104 Tu. 11-14 8A
stuA_6 LAB/105 Tu. 8-11 8A
103A-CTxxx-ISA-EDYCO Dynamic Systems and Control LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_5 WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. P. Domański
stuA_5 LAB/101 Th. 10-13 026
stuA_5 LAB/102 Th. 10-13 036
stuA_5 CWI/101 T We.P 8-10 ?
1130-EMARO-MSA-2004 Mobile Robots(EMARO) PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Th. 10-12 528 dr inż. W. Szynkiewicz
103B-CSCSN-ISA-EOPSY Operating Systems CWI=15
WYK=30
LAB=15
stuA_6 WYK/1 Tu. 14-16 ? dr inż. T. J. Kruk
stuA_6 LAB/101 Tu. 16-18 CS500
stuA_6 LAB/102 Th. 10-12 CS500
stuA_6 LAB/103 Fr. 14-16 CS500
1130-EMARO-MSA-2008 Optymization Techniques PRO=30
1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Mo. 14-16 528 prof. dr hab. W. Ogryczak
103A-CTxxx-ISA-EPFU Programming Fundamentals WYK=30
CWI=15
LAB=15
stuA_1 WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. M. Kaleta
stuA_1 LAB/101 We. 10-12 011
stuA_1 LAB/102 Tu. 8-10 011
stuA_1 CWI/101 T Th.P 12-14 ?
stuA_1 CWI/102 T Th.N 12-14 ?
103A-CSCSN-MSA-EPNM Parallel Numerical Methods WYK=30
PRO=30
stuAM3CSN WYK/1 Mo. 14-16 ? dr A. Stachurski
stuAM3CSN PRO/101 Mo. 16-18 P113
1130-EMARO-MSA-2003 Robot Programming Methods ZIN=30
1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Mo. 12-14 528 prof. dr hab. C. Zieliński
103A-INISY-MSP-ERSMS Reliable, Scalable and Maintainable IT Systems WYK=30
PRO=15
1030-INISY-MSP-WYT WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. T. J. Kruk
103C-INIIT-ISP-IOP Inżynieria oprogramowania WYK=30
LAB=15
5IIT
5SID
WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. M. Szlenk
5SID LAB/101 Fr. 16-20 P113
5IIT LAB/201 Mo. 8-10 CS101
5IIT LAB/202 Mo. 10-12 CS101
5IIT LAB/203 Mo. 16-18 CS101
103B-ARxxx-MSP-MI Metody identyfikacji WYK=30
PRO=15
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. P. Domański
103A-ARxxx-DSP-MISK Modelowanie i symulacja komputerowa PRO=30
WYK=30
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. E. Niewiadomska-Szynkiewicz
103B-INxxx-ISP-MNUM Metody numeryczne PRO=15
WYK=30
1030-INSID-MSP-PP
2AR1
2AR2
6SID
WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. P. Tatjewski
2AR1 PRO/101 Fr. 12-14 ?
1030-INSID-MSP-PP PRO/101 Tu. 16-18 P113
2AR2 PRO/102 Fr. 14-16 ?
1030-INSID-MSP-PP PRO/102 Fr. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
6SID
PRO/103 Tu. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
6SID
PRO/104 Th. 8-10 P113
103A-ARxxx-ISP-MODI Modelowanie i identyfikacja PRO=15
WYK=30
CWI=15
4AR1
4AR2
WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. P. Domański
4AR1
4AR2
CWI/101 We. 13-14 ?
103A-INISY-MSP-MOM Modelowanie matematyczne PRO=30
WYK=30
1030-INISY-MSP-MAT WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. M. Kaleta
1030-INISY-MSP-MAT PRO/101 Th. 8-10 ?
103A-INISY-MSP-PBAD Projekt badawczy ZIN=30
PRO=30
1030-INISY-MSP-PRO WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. P. Pałka
103A-INxxx-ISP-PIPR Podstawy informatyki I programowania LAB=30
WYK=30
PRO=15
1I1 WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. Tomasz Śliwiński
1I1 LAB/201 We. 12-14 09
103B-ARxxx-ISP-POBO Podstawy badań operacyjnych WYK=30
LAB=15
4AR1
4AR2
WYK/1 Th. 12-14 ? dr hab. inż. K. Pieńkosz
4AR1 LAB/101 Fr. 8-11 P113
4AR2 LAB/102 Tu. 10-13 P113
4AR1 LAB/103 Fr. 8-11 P113
4AR2 LAB/104 Tu. 10-13 P113
103A-INISY-MSP-PSD Przetwarzanie strumieni danych I data science PRO=24
ZIN=6
WYK=30
1030-INISY-MSP-WYT WYK/1 Th. 16-18 ? dr inż. J. Granat
103B-INxxx-ISP-PTCY Podstawy techniki cyfrowej LAB=30
WYK=30
1I1 WYK/1 Tu. 14-16 ? prof. dr hab. C. Zieliński
1I1 LAB/101 Mo. 8-12 9B
1I1 LAB/102 Mo. 12-16 9B
103A-ARxxx-ISP-PUST Projektowanie układów sterowania CWI=15
PRO=30
LAB=30
6AR LAB/101 Mo. 12-15 CS402 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
6AR LAB/102 Mo. 15-18 CS402
6AR LAB/103 Tu. 8-11 CS402
6AR CWI/101 Tu. 14-16 164
103A-INxxx-ISP-PZSP1 Projekt zespołowy 1 PRO=30
CWI=30
1I1 CWI/101 We. 16-20 011 dr inż. M. Kaleta
1I1 CWI/102 We. 16-20 011
1I1 PRO/101 We. 16-20 011
1I1 PRO/102 We. 16-20 011
103B-INIIT-MSP-RSO Rozproszone systemy operacyjne WYK=30
LAB=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. T. J. Kruk
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 Tu. 12-14 CS500
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/102 Tu. 14-16 CS500
103D-INSID-ISP-SCZR Systemy czasu rzeczywistego WYK=30
LAB=15
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr inż. T. Winiarski
5SID LAB/101 Tu. 16-20 P114
5SID LAB/102 Mo. 16-20 P114
5IIT LAB/201 Tu. 16-20 P114
5IIT LAB/202 We. 8-12 P114
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SID SEM/101 Mo. 16-18 528 dr hab. inż. K. Pieńkosz
7SID SEM/102 Th. 12-14 528
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_AK SEM/101 Th. 8-10 569 dr hab inż. A. Stachurski
dyp_AK SEM/102 Th. 10-12 569
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_AK SEM/101 Su. 0-2 ? doc. dr inż. T. Traczyk
103A-INISY-MSP-SIU Sieci inteligentnych urządzeń WYK=30
PRO=30
1030-INISY-MSP-OTO WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. M. Kamola
1030-INISY-MSP-OTO PRO/101 Tu. 8-10 ?
103B-INxxx-ISP-SIZ Systemy informatyczne zarządzania PRO=30
WYK=30
6SID WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. J. Granat
6SID PRO/101 Mo. 8-10 P114
6SID PRO/102 Mo. 10-12 P114
6SID PRO/103 Mo. 12-14 P114
103C-INxxx-ISP-SKM Sieci komputerowe LAB=30
WYK=30
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
4AR1
4AR2
WYK/1 Tu. 8-10 ? mgr inż. J. Sobczyk
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/101 Mo. 8-11 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/102 Mo. 11-14 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/103 Mo. 14-17 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/104 Mo. 17-20 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/105 Tu. 13-16 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/106 Tu. 16-19 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/107 We. 8-11 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/108 We. 11-14 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/109 We. 14-17 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/110 We. 17-20 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/111 Fr. 11-14 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/112 Fr. 14-17 ?
1030-INxxx-ISP-PINFO LAB/113 Fr. 17-20 ?
103A-INxxx-ISP-SKPS Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach LAB=30
WYK=30
4I1
4I2
4I3
4I4
WYK/1 Mo. 12-14 ? dr inż. T. Winiarski
4I1 LAB/101 T We.N 12-16 P113
4I2 LAB/102 T We.P 12-16 P113
4I3 LAB/103 T We.N 16-20 P113
4I4 LAB/104 T We.P 16-20 P113
103B-INSID-MSP-SNR Sieci neuronowe WYK=30
PRO=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. A. Pacut
103B-INSID-ISP-SP Sterowniki programowalne LAB=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-PODA WYK/1 Th. 16-18 ? mgr inż. J. Gustowski
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/101 Tu. 8-12 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/102 Tu. 8-12 032
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/103 T Th.P 8-12 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/104 T Th.P 8-12 032
103B-INxxx-MSP-SPOP Specyfikacje formalne i programy funkcyjne LAB=15
WYK=30
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. M. Szlenk
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/101 T Mo.N 10-12 P113
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/102 T Mo.N 12-14 P113
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/103 T Mo.P 10-12 P113
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/104 T Mo.P 12-14 P113
103B-ARxxx-MSP-SST Sieci i sterowanie systemami WYK=30
PRO=15
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Tu. 14-16 ? prof. dr hab. K. Malinowski
1030-ARxxx-DSP-PZ PRO/101 Tu. 18-20 P113
103B-ARxxx-ISP-STP Sterowanie procesów WYK=30
PRO=15
CWI=15
4AR1
4AR2
6SID
WYK/1 Fr. 14-16 ? prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
4AR1
6SID
CWI/101 Fr. 16-17 ?
4AR2 CWI/102 Fr. 16-17 ?
103C-ARxxx-MSP-TAP Technika automatyzacji procesów WYK=30
PRO=30
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 ? prof. dr hab. P. Tatjewski
1030-ARxxx-DSP-PZ PRO/101 Th. 10-12 P113
103A-INISY-MSP-TWM Techniki widzenia maszynowego CWI=30
WYK=15
PRO=15
1030-INISY-MSP-OTO WYK/1 Fr. 16-17 ? dr inż. A. Witkowski
1030-INISY-MSP-OTO CWI/101 Fr. 17-19 ?
103A-INxxx-ISP-WAET Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji WYK=30
LAB=15
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 We. 8-10 ? prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
2I1 LAB/101 Fr. 8-11 P114
2I2 LAB/102 Th. 17-20 P113
2I3 LAB/103 Fr. 11-14 P114
2I4 LAB/104 We. 17-20 P114
2I5 LAB/105 Fr. 14-17 P114
103B-INSID-ISP-WDEC Wspomaganie decyzji WYK=30
LAB=30
5SID WYK/1 We. 18-20 ? dr inż. J. Granat
5SID LAB/101 Mo. 14-16 P114
5SID LAB/102 Th. 14-16 P113
5SID LAB/103 We. 12-14 P114
103A-ARxxx-ISP-WR Wstęp do robotyki WYK=30
LAB=30
6SID REZ/102 Fr. 12-16 P109 dr hab. inż. W. Szynkiewicz
6SID WYK/1 Fr. 10-12 ?
6SID LAB/101 We. 16-20 P109
103A-INxxx-ISP-WSYZ Wprowadzenie do systemów zarządzania PRO=30
WYK=30
LAB=16
4I1
4I2
4I3
4I4
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr hab. inż. K. Pieńkosz
4I1 LAB/101 T We.N 8-10 P113
4I2 LAB/102 T We.P 8-10 P113
4I3 LAB/103 T Th.N 12-14 P113
4I4 LAB/104 T Th.P 12-14 P113
4I1 LAB/105 T We.N 8-10 P113
4I2 LAB/106 T We.P 8-10 P113
4I3 LAB/107 T Th.N 12-14 P113
4I4 LAB/108 T Th.P 12-14 P113
103B-INxxx-ISP-ZAH Zarządzanie i harmonogrowanie procesów LAB=30
WYK=30
6SID WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. I. Żółtowska
6SID LAB/101 Tu. 10-14 P114
6SID LAB/102 Th. 16-20 P114
103D-INxxx-ISP-ZPI Zarządzanie projektami informatycznymi WYK=30
PRO=15
1030-INSID-ISP-METI WYK/1 Th. 16-18 ? dr hab. inż. K. Pieńkosz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 09:46.05