Instytut Telekomunikacji semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-CBxxx-ISP-APRO1 Algorytmy i programowanie 1 WYK=30
LAB=30
1CB1
1CB2
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. D. Paczesny
1CB1 LAB/101 Tu. 12-14 ?
1CB2 LAB/102 Tu. 14-16 ?
103A-TLxxx-ISP-APTEL Usługi i aplikacje teleinformatyczne WYK=30
LAB=23
2T1 WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. K. Brzeziński
2T1 LAB/101 T We.N 14-17 ?
2T1 LAB/102 T We.P 14-17 ?
103A-TExxx-ISP-ARSTE Architektura sieci telekomunikacyjnych WYK=30
2E1 REZ/1 Th. 8-10 ? dr hab. inż. A.Tomaszewski
2E1 WYK/1 Th. 10-12 ?
103A-TLTIC-MSP-ATSI Architektura i techniki sieciowe internetu PRO=15
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Fr. 10-12 ? dr hab. inż. H. Tarasiuk
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T Fr.N 8-10 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T Fr.N 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T Fr.P 12-14 ?
103A-TLTIC-MSP-AUI Aplikacje i usługi internetu WYK=30
PRO=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab. inż. A. Bęben
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 T We.N 16-20 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 T We.P 16-20 ?
103A-CBxxx-ISP-BADA Bazy danych i Big Data WYK=30
PRO=30
3CB1
3CB2
WYK/1 We. 18-20 ? M. Kowalczyk
3CB1 PRO/101 We. 8-10 ?
3CB2 PRO/102 We. 10-12 ?
3CB1 PRO/103 We. 8-10 ?
3CB2 PRO/104 We. 10-12 ?
103A-TLxxx-ISP-BDBT Bazy danych i Big Data PRO=25
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Tu. 18-20 ? M. Kowalczyk
3T1 PRO/101 Th. 8-10 ?
3T2 PRO/102 Th. 10-12 ?
3T3 PRO/103 Th. 12-14 ?
3T1 PRO/104 Th. 8-10 ?
3T2 PRO/105 Th. 10-12 ?
3T3 PRO/106 Th. 12-14 ?
103A-TLxxx-MSP-BES Bezprzewodowe systemy i sieci ad-hoc LAB=15
WYK=30
PRO=15
1030-TLxxx-DSP-PZ WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. K. Markowski
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/101 We. 8-10 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/102 We. 10-12 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/103 We. 12-14 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/104 We. 14-16 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/105 We. 16-18 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/106 We. 18-20 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/101 Tu. 10-12 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/102 Tu. 12-14 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/103 Tu. 14-16 ?
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/104 Tu. 16-18 ?
103A-TLTIC-MSP-BEST Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. S. Kukliński
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Fr. 11-12 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 Fr. 12-13 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/103 Fr. 13-14 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Fr. 9-10 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Fr. 10-11 ?
103A-TLSST-ISP-BSD Bezprzewodowe sieci dostępowe LAB=15
WYK=30
PRO=15
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-18 ? dr hab. inż. A. Bęben
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 T Mo.N 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 T Mo.N 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/103 T Mo.N 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 T Mo.P 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 T Mo.P 16-20 ?
103A-TLTIC-MSP-CPU Cyfrowy profil użytkownika PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 ? dr hab. inż. A. Janicki
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 14-16 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Mo. 14-16 ?
103A-TCTCM-ISA-EBACK Access and Backbone Systems and Networks CWI=15
WYK=30
PRO=15
stuA_6 WYK/1 Mo. 12-14 ? doc. dr inż. S. Kula
stuA_6 CWI/101 T Mo.N 14-16 ?
stuA_6 PRO/101 T Mo.P 14-16 ?
103A-xxxxx-ISA-EDISE Diploma Seminar SEM=30
stuA_8 SEM/601 Fr. 14-16 ? dr inż. J. Domaszewicz
103A-CTTCM-MSA-EIMS IP multimedia subsystem WYK=30
PRO=30
stuAM3T WYK/1 Mo. 10-12 ? doc. dr inż. M. Średniawa
stuAM3T PRO/101 T Mo.N 12-14 ?
stuAM3T PRO/102 T Mo.P 12-14 ?
103A-CTxxx-ISA-EINTE Internet technologies and standards LAB=30
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. P. Gajowniczek
stuA_6 LAB/101 Fr. 8-10 ?
stuA_6 LAB/102 Fr. 10-12 ?
103A-TCTCM-ISA-ENEXT Next Generation Networks PRO=30
WYK=30
stuA_8 WYK/1 Th. 8-10 ? doc. dr inż. M. Średniawa
stuA_8 PRO/101 Th. 10-12 ?
103B-TCTCM-ISA-ESCS Satellite Comunication Systems WYK=30
PRO=30
stuA_8 WYK/1 Th. 10-12 ? mgr inż. K. Włostowski
103A-CTxxx-ISA-ESISM Signal, Systems and Modulations WYK=30
CWI=15
LAB=15
stuA_4 WYK/1 We. 8-10 ? prof. nzw. Dr hab. P. Dymarski
stuA_4 LAB/101 T Mo.P 14-16 ?
stuA_4 LAB/102 T Tu.P 12-14 ?
stuA_4 CWI/101 T Th.P 10-12 ?
stuA_4 CWI/102 T Th.N 10-12 ?
103A-CTxxx-ISA-ETSYS Telecommunication Systems and Networks CWI=15
WYK=30
PRO=15
stuA_5 WYK/1 We. 12-14 ? mgr inż. K. Włostowski
stuA_5 CWI/101 T We.P 14-16 ?
stuA_5 CWI/102 T We.N 14-16 ?
103A-TCTCM-ISA-EWSYS Wireless Systems and Networks PRO=30
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Tu. 10-12 ? mgr inż. K. Włostowski
stuA_6 PRO/1 Tu. 12-14 ?
103C-TLSST-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5SST LAB/101 T Tu.N 16-20 ? dr hab. Inż. G. Stępniak
5SST LAB/102 T Mo.N 16-20 ?
5TZT LAB/201 T Tu.P 16-20 ?
5TZT LAB/202 T Mo.P 16-20 ?
103A-TLRTM-ISP-LPTC Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej LAB=30
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
LAB/101 T Fr.N 8-12 ? dr hab. inż. P. Dymarski
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
LAB/102 T Fr.P 8-12 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5TZT
LAB/201 T Fr.N 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5TZT
LAB/202 T Fr.P 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5RTM
LAB/301 T Fr.N 16-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PP LAB/401 T Fr.P 16-20 ?
103A-IRxxx-ISP-MADI Metodyczne aspekty działalności inżyniera ZIN=30
1IIR1 ZIN/1 Mo. 12-16 ? prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski
103B-TLSST-ISP-MOPS Monitorowanie i pomiary w sieciach IP LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? dr hab. inż. A. Bęben
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 Th. 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 Th. 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/103 Th. 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Th. 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 Th. 16-20 ?
103A-TLTIC-MSP-MZB Metody zarządzania bezpieczeństwem LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. inż. Z. Kotulski
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Fr. 14-16 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 Fr. 16-18 ?
103A-TLTIC-MSP-OAST Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych PRO=15
CWI=15
WYK=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-17 ? dr inż. P. Gajowniczek
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 Th. 17-18 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-19 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 18-19 ?
103A-TLSST-ISP-OBIR Obiekty Internetu Rzeczy PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. J. Domaszewicz
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 T We.N 8-12 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 T We.P 8-12 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 We. 12-13 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 We. 13-14 ?
103B-TLSST-ISP-OST Organizacja sektora telekomunikacyjnego PRO=30
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 ? mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 We. 14-16 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-18 ?
103A-IRxxx-ISP-PBL1 PBL1-IR: Moduły i systemy Internetu Rzeczy ZIN=98
PRO=30
1IIR1 PRO/101 Mo. 8-12 ?
1IIR1 ZIN/101 Tu. 8-10 ?
1IIR1 ZIN/101 Th. 8-10 ?
1IIR1 ZIN/102 Tu. 13-15 ?
1IIR1 ZIN/102 Th. 8-10 ?
1IIR1 ZIN/103 Tu. 15-17 ?
1IIR1 ZIN/103 Th. 8-10 ?
1IIR1 ZIN/104 Th. 14-16 ?
103B-TLSST-ISP-PKC Podstawy komutacji cyfrowej LAB=30
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
5TZT
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. K. Brzeziński
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
5TZT
LAB/101 Mo. 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
5TZT
LAB/102 Mo. 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
5TZT
LAB/103 Tu. 8-10 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
5TZT
LAB/104 Tu. 10-12 ?
103A-IRxxx-ISP-POPRO Podstawy programowania LAB=30
WYK=30
1IIR1 WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. D. Paczesny
1IIR1 LAB/101 Mo. 18-20 ?
103A-CBxxx-ISP-POTEC Podstawy techniki cyfrowej LAB=15
PRO=15
WYK=30
1CB1
1CB2
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. P. Tomaszewicz
1CB1 LAB/101 T Fr.P 8-10 ?
1CB2 LAB/102 T Fr.P 12-14 ?
1CB1 LAB/103 T Fr.P 8-10 ?
1CB2 LAB/104 T Fr.P 12-14 ?
1CB1 PRO/101 T Fr.N 8-10 ?
1CB2 PRO/102 T Fr.N 12-14 ?
1CB1 PRO/103 T Fr.N 8-10 ?
1CB2 PRO/104 T Fr.N 12-14 ?
103A-TLTIC-MSP-PROST Programowalne sieci teleinformatyczne WYK=15
PRO=15
LAB=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 14-16 ? doc. dr inż. D. Bursztynowski
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/101 Fr. 10-13 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T We.N 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T We.P 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T We.N 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/104 T We.P 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-PSYG Podstawy przetwarzania sygnałów LAB=15
CWI=15
WYK=30
2T1 WYK/1 Fr. 8-10 ? dr inż. T. Czarnecki
2T1 LAB/101 T Fr.N 14-17 ?
2T1 LAB/102 T Fr.P 14-17 ?
2T1 CWI/101 Fr. 10-12 ?
103C-TLTLK-MSP-PTC Podstawy transmisji cyfrowej WYK=30
4E1
4T1
WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab. inż. P. Dymarski
103A-TLTIC-MSP-RAOI Realizacja algorytmów ochrony informacji LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Tu. 18-20 ? dr P. Sapiecha
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/101 T Mo.N 18-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/102 T Mo.P 18-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Tu. 16-17 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Tu. 17-18 ?
103A-TLxxx-ISP-SCHT Sieci i chmury teleinformatyczne LAB=30
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. Artur Tomaszewski
3T1 LAB/101 T We.N 17-20 ?
3T2 LAB/102 T Th.N 14-17 ?
3T3 LAB/103 T Th.N 17-20 ?
3T1 LAB/104 T We.P 17-20 ?
3T2 LAB/105 T Th.P 14-17 ?
3T3 LAB/106 T Th.P 17-20 ?
103A-CBxxx-ISP-SCI Sieci i chmury internetu LAB=30
WYK=30
3CB1
3CB2
WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. Piotr Gajowniczek
3CB1 LAB/101 T Tu.N 17-20 ?
3CB2 LAB/102 T Mo.N 16-19 ?
3CB1 LAB/103 T Tu.P 17-20 ?
3CB2 LAB/104 T Mo.P 16-19 ?
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SST SEM/601 We. 14-16 ? dr hab. inż. A. Janicki
7SST SEM/602 Th. 10-12 ?
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Mo. 16-18 ? dr hab. inż. K. Perlicki
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Mo. 14-16 ? dr hab. inż. A. Janicki
103B-TLTZT-ISP-SIP Sieci IP PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-TLTIC-MSP-PP
6TZT
WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. P. Gajowniczek
1030-TLTIC-MSP-PP
6TZT
LAB/101 Th. 8-12 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
6TZT
PRO/101 Th. 8-10 ?
103B-TLSST-ISP-SKRU Systemy komunikacji ruchomej PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. D. Bursztynowski
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
LAB/101 We. 8-12 ?
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
LAB/102 We. 8-12 ?
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
LAB/103 We. 8-12 ?
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
LAB/104 We. 8-12 ?
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
PRO/101 Tu. 12-15 ?
1030-TLTZT-ISP-OBOW
6SST
6TZT
PRO/102 Tu. 12-15 ?
6SST
6TZT
PRO/103 Tu. 12-15 ?
1030-TLTZT-ISP-OBOW PRO/103 Tu. 16-19 ?
103A-TLTIC-MSP-SOIB Sieci optyczny i ich bezpieczeństwo WYK=15
PRO=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 12-14 ? prof. dr hab. inż. J. Siuzdak
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 We. 8-10 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 We. 10-12 ?
103A-CBxxx-ISP-SPIN Szybkie prototypowanie inżynierskie PRO=8
LAB=32
1CB1 LAB/101 T We.P 10-14 ? prof. dr hab. A. Kraśniewski
1CB2 LAB/102 T We.P 16-20 ?
1CB1 LAB/103 T We.N 10-14 ?
1CB2 LAB/104 T We.N 16-20 ?
1CB1 PRO/101 T We.P 8-10 ?
1CB2 PRO/102 T We.P 14-16 ?
1CB1 PRO/103 T We.N 8-10 ?
1CB2 PRO/104 T We.N 14-16 ?
103B-TLSST-ISP-STS Systemy telekomunikacji satelitarnej PRO=30
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? mgr inż. K. Włostowski
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Th. 16-18 ?
103B-TLSST-ISP-STTR Systemy teletransmisyjne WYK=30
LAB=30
1030-TLTIC-MSP-PP
6SST
WYK/1 Fr. 12-14 ? doc. dr inż. S. Kula
1030-TLTIC-MSP-PP
6SST
LAB/101 T Tu.N 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
6SST
LAB/102 T Tu.P 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
6SST
LAB/103 T Tu.N 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
6SST
LAB/104 T Tu.P 12-16 ?
103A-TLSST-ISP-SWUS Sieci wielousługowe PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
WYK/1 Fr. 14-16 ? prof. dr hab. W. Burakowski
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/101 Tu. 16-20 ?
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/102 Fr. 16-20 ?
103A-TLxxx-ISP-SYCYF Systemy cyfrowe (T) WYK=30
PRO=15
LAB=15
2T1 WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. M. Rawski
2T1 LAB/101 T Th.N 8-11 ?
2T1 LAB/102 T Th.P 8-11 ?
103C-TExxx-ISP-SYKO Systemy komputerowe WYK=30
PRO=15
4E1
4T1
WYK/1 Fr. 14-16 ? mgr inż. A. Pruszkowski
4E1
4T1
PRO/101 Mo. 18-19 ?
103A-TLxxx-ISP-SYST Systemy czasu ciągłego i dyskretnego WYK=30
CWI=15
LAB=15
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr hab. Inż. G. Stępniak, dr hab. Inż. P. Dymarski, prof. A. Jakubiak
3T1 LAB/101 T Mo.N 8-11 ?
3T1 LAB/102 T Mo.P 8-11 ?
3T2 LAB/103 T Mo.N 14-17 ?
3T2 LAB/104 T Mo.P 14-17 ?
3T3 LAB/105 T Mo.N 11-14 ?
3T3 LAB/106 T Mo.P 11-14 ?
3T1 CWI/101 T Th.N 12-14 ?
3T2 CWI/102 T Th.N 8-10 ?
3T3 CWI/103 T Th.P 8-10 ?
103A-CBxxx-ISP-SYSY Sygnały i systemy LAB=15
WYK=30
CWI=15
3CB1
3CB2
WYK/1 We. 14-16 ? dr hab. inż. Grzegorz Stępniak
3CB1 LAB/101 T Th.N 12-15 ?
3CB2 LAB/102 T Th.N 15-18 ?
3CB1 LAB/103 T Th.P 12-15 ?
3CB2 LAB/104 T Th.P 15-18 ?
3CB1 CWI/101 T Fr.N 12-14 ?
3CB2 CWI/102 T Fr.P 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-TECY Technika cyfrowa WYK=30
LAB=30
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. P. Tomaszewicz
1T1 LAB/101 Th. 12-14 ?
1T2 LAB/102 Th. 12-14 ?
1T3 LAB/103 Tu. 14-16 ?
1T4 LAB/104 Th. 12-14 ?
1T5 LAB/105 Tu. 14-16 ?
1T1 LAB/106 Th. 12-14 ?
1T2 LAB/107 Th. 12-14 ?
1T3 LAB/108 Tu. 14-16 ?
1T4 LAB/109 Th. 12-14 ?
1T5 LAB/110 Tu. 14-16 ?
103A-TLTLK-MSP-TIKO Teoria informacji i kodowania PRO=15
CWI=15
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 ? prof. dr hab. A. Jakubiak
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 T Fr.N 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/102 T Fr.P 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T We.N 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T We.P 12-14 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T Th.N 18-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/104 T Th.P 18-20 ?
103A-TExxx-ISP-TINE Techniki internetu LAB=15
WYK=30
4E1
4T1
WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. P. Gajowniczek
4E1 LAB/101 Tu. 11-14 ?
4T1 LAB/201 Tu. 14-17 ?
103A-TLxxx-ISP-TMKT Technika modulacji i kodowania PRO=10
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 We. 10-12 ? prof. A. Jakubiak
3T1 PRO/101 T Th.N 16-18 ?
3T2 PRO/102 T Fr.N 14-16 ?
3T3 PRO/103 T Fr.N 12-14 ?
3T1 PRO/104 T Th.P 16-18 ?
3T2 PRO/105 T Fr.P 14-16 ?
3T3 PRO/106 T Fr.P 12-14 ?
103B-TLSST-ISP-TRP Transmisja przewodowa CWI=15
WYK=30
LAB=15
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
WYK/1 We. 10-12 ? dr hab. inż. J. Turkiewicz
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
LAB/101 T We.N 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
LAB/102 T We.P 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
LAB/103 T Th.N 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
LAB/104 T Th.P 12-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
CWI/101 T We.N 8-10 ?
1030-TLTIC-MSP-PP
5SST
CWI/102 T We.P 8-10 ?
103A-TLTZT-ISP-TSST Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych PRO=30
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
WYK/1 Fr. 10-12 ? dr hab. inż. A.Tomaszewski
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/101 Fr. 8-10 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/102 Fr. 8-10 ?
103A-CBxxx-ISP-WCYB Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa LAB=15
WYK=30
PRO=15
1CB1
1CB2
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr hab. inż. K. Szczypiorski prof. PW
1CB1 LAB/101 T We.N 8-12 ?
1CB2 LAB/102 T We.N 14-18 ?
1CB1 LAB/103 T We.P 8-12 ?
1CB2 LAB/104 T We.P 14-18 ?
1CB1 PRO/101 T We.N 12-14 ?
1CB2 PRO/102 T We.N 18-20 ?
1CB1 PRO/103 T We.P 12-14 ?
1CB2 PRO/104 T We.P 18-20 ?
103A-TLxxx-ISP-WDT Wstęp do telekomunikacji WYK=21
LAB=12
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Mo. 17-19 ? dr inż. T. Czarnecki
103B-TLTZT-ISP-ZST Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi WYK=30
PRO=30
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. M. Mycek
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/101 Th. 10-12 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/102 Th. 10-12 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.26 23:34.10