Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-IBxxx-ISP-ABM Akceleratory biomedyczne WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER
7IB
WYK/1 Tu. 9-12 ? dr hab. inż. S. Wronka
103B-ELEIM-ISP-ADP Analiza danych pomiarowych w medycynie PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER
7IB
WYK/1 Fr. 8-10 ? dr inż. B. Konarzewski
1030-ELEIM-ISP-OBIER PRO/101 Fr. 10-11 ?
114B-IBxxx-ISP-AFB Anatomia i fizjologia WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Th. 14-16 ? prof. dr hab. B. Ciszek
103A-TLRTM-ISP-AM Akustyka muzyczna WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 10-12 ? prof. nzw. dr hab. J. Żera
103A-TLRTM-ISP-ANT Anteny WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 8-10 ? prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 We. 14-18 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Th. 11-15 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 We. 14-18 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Th. 11-15 ?
103A-IBIBM-ISP-ARSYK Architektura systemów komputerowych WYK=30
5IB-I WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. P. Radziszewski
103C-ELEIM-ISP-AUS Aparatura ultrasonograficzna WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. R. Jóźwiak
103A-TLRTM-ISP-CSK Cyfrowe systemy komórkowe WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Th. 8-11 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Th. 8-11 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Tu. 8-11 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Tu. 8-11 ?
103A-IBxxx-ISP-DEPJO Detekcja promieniowania jonizującego WYK=18
LAB=12
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
5IB-I
7IB
WYK/1 We. 16-18 ? prof. nzw. dr hab. J. Marzec
103B-ELEIM-ISP-DSBJ Detekcja sygnałów biomedycznych i jądrowych LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
WYK/1 Th. 10-12 ? prof. nzw. dr hab. J. Marzec
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/101 Tu. 9-12 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/102 Tu. 9-12 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/103 Tu. 9-12 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/104 Th. 12-15 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/105 Th. 12-15 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/106 Th. 12-15 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/107 Th. 12-15 ?
103B-TLRTM-ISP-DTS Dźwiękowa technika studyjna LAB=30
WYK=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. M. Lewandowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 16-18 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Th. 16-18 ?
103A-TCTCM-ISA-EANTE Antennae WYK=30
LAB=15
CWI=15
1030-TCTCM-ISA-TCM WYK/1 We. 8-10 ? prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
103A-CTxxx-ISA-EDC1 Digital circuits LAB=30
WYK=30
stuA_3 WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. P. Miazga
stuA_3 LAB/101 Tu. 14-18 ?
stuA_3 LAB/102 Fr. 8-12 ?
stuA_3 LAB/103 We. 16-20 ?
stuA_3 LAB/104 Mo. 17-21 ?
stuA_3 LAB/105 Fr. 17-21 ?
stuA_3 LAB/106 Tu. 18-22 ?
103A-TCTCM-MSA-EDICO Digital Communication PRO=15
WYK=45
stuAM3T WYK/1 Tu. 14-17 ? dr hab. inż. P. Bilski
103B-xxxxx-ISA-EEARE Ethical Aspects of Research and Engineering SEM=30
stuA_3 ZIN/101 We. 8-10 ? prof. dr hab. R. Morawski
stuA_3 ZIN/102 We. 8-10 ?
103A-CSCSN-MSA-EEVAL Evolutionary Algorithms LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 12-14 ? dr inż. P. Miazga
stuAM2CSN LAB/101 Tu. 10-12 ?
stuAM2CSN LAB/102 Fr. 12-14 ?
stuAM2CSN PRO/101 Tu. 10-12 ?
103A-CTxxx-ISA-EPHY2 Physics 2 WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_2 WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. B. Salski
stuA_2 LAB/101 Tu. 16-18 ?
stuA_2 CWI/101 Tu. 16-18 ?
103A-IBxxx-ISP-GRK Grafika komputerowa LAB=15
WYK=15
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. T. E. Rubel
3IB-E LAB/101 Fr. 14-17 ?
3IB-E LAB/102 Fr. 14-17 ?
3IB-M LAB/201 We. 8-11 ?
3IB-M LAB/202 We. 8-11 ?
114A-IBxxx-MSP-IRR Inżynieria rehabilitacji ruchowej WYK=15
LAB=15
1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 10-12 ? dr hab. inż. M. Kwacz
103A-IBIBM-ISP-ISMED Informatyczne systemy medyczne WYK=30
PRO=15
5IB-I WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. R. Kurjata
5IB-I PRO/101 Mo. 10-11 ?
103A-ELxxx-MSP-KE Kompatybilność elektromagnetyczna WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 10-12 ? dr hab. inż. P. Kopyt
103D-xxxxx-MSP-KODA Kompresja danych PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 18-20 ? dr hab. inż. G. Pastuszak
1030-ELEIM-MSP-PZ.O PRO/101 Mo. 18-20 ?
103A-TLRTM-ISP-KUA Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 10-12 ? dr inż. G. Makarewicz
114A-IBxxx-ISP-MATLA Wprowadzenie do programowania w MATLAB-ie WYK=15
LAB=15
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
7IB
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. B. Leśniak-Plewińska
7IB LAB/101 Th. 14-16 ?
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/101 Th. 10-12 ?
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
LAB/201 Th. 8-10 ?
103A-TLRTM-MSP-MATMU Matematyka w multimediach CWI=15
LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 14-16 ? prof. dr hab. W. Skarbek
1030-TLRTM-MSP-PZ.W CWI/101 Mo. 16-18 ?
103A-IBxxx-MSP-MBT Metody badania biomateriałów i tkanek ZIN=30
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/101 Mo. 9-12 ? prof. nzw. Dr hab. inż. W. Święszkowski
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/102 Mo. 14-17 ?
103B-TLRTM-ISP-MR Miernictwo radioelektroniczne LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
WYK/1 Mo. 12-14 ? doc. dr inż. J. Cichocki
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/101 Tu. 12-16 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/102 Tu. 12-16 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/103 Fr. 8-12 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/104 Fr. 8-12 ?
103A-ELEIM-ISP-OFE Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizmy żywe WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. K. Derzakowski
103A-TLRTM-ISP-OPA JAVA – obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. K. Ignasiak
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 We. 8-11 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 We. 11-14 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 We. 17-20 ?
103A-TLxxx-ISP-ORIT Orientacja WYK=8
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Mo. 17-19 ?
114B-IBxxx-ISP-POAUT Podstawy automatyki WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. J. Możaryn
3IB-E CWI/101 We. 11-12 ?
3IB-M CWI/201 Tu. 15-16 ?
103A-IBxxx-ISP-PPR Podstawy programowania WYK=30
LAB=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. R. Kurjata
1IB-E LAB/101 Tu. 8-10 ?
1IB-M LAB/201 Th. 16-18 ?
1IB-I LAB/301 Mo. 10-12 ?
103C-TExxx-ISP-PR Podstawy radiokomunikacji LAB=15
WYK=30
4E1
4T1
WYK/1 Th. 18-20 ? doc. dr inż. J. Cichocki
4E1 LAB/101 We. 11-14 ?
4E1 LAB/102 We. 11-14 ?
4E1 LAB/103 We. 11-14 ?
4E1 LAB/104 We. 11-14 ?
4T1 LAB/201 We. 8-11 ?
4T1 LAB/202 We. 8-11 ?
4T1 LAB/203 We. 8-11 ?
4T1 LAB/204 We. 8-11 ?
103A-TLRTM-ISP-PRIR Podstawy radiolokacji i radionawigacji WYK=30
PRO=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 ? prof. dr hab. S. Rosłoniec
103A-TLxxx-ISP-PRM1T Podstawy programowania 1 CWI=15
LAB=30
WYK=15
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Fr. 10-11 ? dr inż. K. Ignasiak
1T1 LAB/101 Mo. 10-12 ?
1T2 LAB/102 Mo. 8-10 ?
1T3 LAB/103 Th. 8-10 ?
1T4 LAB/104 Th. 8-10 ?
1T5 LAB/105 Fr. 8-10 ?
1T1 CWI/101 Th. 17-18 ?
1T2 CWI/102 Fr. 15-16 ?
1T3 CWI/103 Tu. 10-11 ?
1T4 CWI/104 Tu. 11-12 ?
1T5 CWI/105 Th. 16-17 ?
103A-TLxxx-ISP-PRM2T Podstawy programowania 2 WYK=15
PRO=10
LAB=15
CWI=15
2T1 WYK/1 T Th.N 14-16 ? dr inż. K. Ignasiak
2T1 LAB/101 Mo. 14-16 ?
2T1 CWI/101 T Th.P 14-16 ?
103A-TLxxx-ISP-PROJ1 Projekt grupowy 1 PRO=5
CWI=8
3T1 CWI/101 T Th.P 12-14 ?
3T2 CWI/102 T Mo.N 8-10 ?
3T3 CWI/103 T Mo.P 8-10 ?
103A-TExxx-ISP-PROZE Programowanie zdarzeniowe PRO=15
WYK=30
4E1
4T1
WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. K. Ignasiak
4E1 PRO/101 Tu. 18-20 ?
4T1 PRO/201 Tu. 18-20 ?
103A-TLRTM-ISP-PTD Podstawy techniki dźwiękowej LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr inż. P. Bobiński
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/101 We. 8-11 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/102 We. 8-11 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/103 We. 8-11 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/104 Th. 8-11 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/105 Th. 8-11 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/106 Th. 8-11 ?
103A-TLRTM-ISP-PTO Podstawy techniki obrazowej WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. G. Galiński
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/101 We. 14-17 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/102 Th. 14-17 ?
103A-ELEIM-ISP-PTOM Podstawy techniki obrazowania w medycynie LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. P. Brzeski
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/101 Tu. 12-16 ?
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/102 Tu. 12-16 ?
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/103 Tu. 12-16 ?
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/105 We. 14-18 ?
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/106 Tu. 12-16 ?
114A-IBxxx-ISP-RAD Radiologia WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Tu. 12-15 ? prof. dr hab. inż. N. Golnik
103B-ELEIM-ISP-RN Radiologia z Nukleoniką WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIM
WYK/1 Mo. 10-12 ? prof. dr hab. inż. K. Zaremba
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIM
PRO/101 Mo. 9-10 ?
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK
7EIM
7IB
SEM/401 Fr. 10-12 ? dr inż. P. Brzeski
7EIK
7EIM
SEM/402 Fr. 12-14 ?
7RTM SEM/403 Mo. 14-16 ?
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. J. Marzec
dyp_RE SEM/403 We. 14-16 ?
103A-TLRTM-ISP-SISR Sieci i systemy radiowe WYK=30
PRO=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. K. Godziszewski
103A-TLRTM-MSP-SPD Słyszenie i percepcja dźwięku LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.O
1030-xxxxx-MSP-PZ
WYK/1 We. 16-18 ? prof. nzw. dr hab. J. Żera
1030-TLRTM-MSP-PZ.O
1030-xxxxx-MSP-PZ
LAB/101 Fr. 16-19 ?
1030-TLRTM-MSP-PZ.O
1030-xxxxx-MSP-PZ
LAB/102 Fr. 16-19 ?
1030-TLRTM-MSP-PZ.O
1030-xxxxx-MSP-PZ
LAB/103 Fr. 16-19 ?
103C-TLRTM-ISP-SRKO Systemy radiokomunikacyjne LAB=15
WYK=30
5RTM WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. K. Godziszewski
5RTM LAB/101 Tu. 11-14 ?
5RTM LAB/102 Tu. 11-14 ?
5RTM LAB/103 Tu. 16-19 ?
5RTM LAB/104 Tu. 16-19 ?
5RTM LAB/105 Tu. 16-19 ?
5RTM LAB/106 Tu. 16-19 ?
103A-TLRTM-ISP-SYTE Systemy telewizyjne WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. A. Buchowicz
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/101 T Th.P 16-19 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/102 T Fr.P 9-12 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/103 T Fr.N 12-15 ?
103A-IBxxx-MSP-TELM Systemy telemedyczne LAB=15
WYK=30
1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. R. Kurjata
1030-IBxxx-MSP-PZ.W LAB/101 We. 9-12 ?
1030-IBxxx-MSP-PZ.W LAB/102 Fr. 9-12 ?
103A-IBAME-ISP-TEMI Technika mikroprocesorowa LAB=15
WYK=30
5IB-A WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. G. Domański
5IB-A LAB/201 Mo. 8-11 ?
114A-IBxxx-ISP-TLBIO Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika WYK=30
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
7IB
WYK/1 We. 14-16 ? prof. dr hab. inż. K. Patorski/dr inż. W. Krauze
103A-IBxxx-ISP-TMENU Techniki medycyny nuklearnej LAB=6
WYK=24
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
5IB-I
7IB
WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. R. Szabatin
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-I
7IB
LAB/101 Fr. 14-17 ?
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
7IB
LAB/201 Th. 8-11 ?
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej WYK=30
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIM
WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. K. Derzakowski
5EIM LAB/101 Mo. 14-18 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIM
LAB/102 We. 8-12 ?
5EIM LAB/103 We. 14-18 ?
103D-TLRTM-ISP-TMO Technika mikrofalowa LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
WYK/1 Mo. 11-14 ? dr hab. inż. W. Wojtasiak
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/101 We. 11-14 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/102 T We.N 11-14 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/103 T We.P 11-14 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/104 T Th.N 11-14 ?
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/105 T Th.P 11-14 ?
103B-ELxxx-MSP-TOM Tomografia komputerowa LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. W. Smolik
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/101 Th. 16-20 ?
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/102 Th. 16-20 ?
103A-TLRTM-MSP-TUSP Techniki ultraszerokopasmowe WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 18-20 ? dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/101 Th. 16-19 ?
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 16-19 ?
103A-IBAME-ISP-UEL Układy elektroniczne LAB=20
WYK=25
PRO=15
5IB-A WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. W. Obrębski
5IB-A LAB/101 Mo. 12-14 ?
5IB-A LAB/102 Th. 11-13 ?
5IB-A PRO/101 Mo. 14-16 ?
5IB-A PRO/102 Th. 13-15 ?
103A-INIIT-MSP-WMH Współczesne metody heurystyczne PRO=30
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 8-10 ? dr hab. inż. P. Bilski
1030-TLRTM-MSP-PZ.O PRO/101 Tu. 16-18 ?
114A-IBxxx-MSP-ZMO Zaawansowane metody w obrazowaniu medycznym LAB=15
WYK=30
1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 ? prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński/dr inż. K. Mikołajczyk
1030-IBxxx-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 11-14 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.27 00:22.53