Instytut Systemów Elektronicznych semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-TExxx-ISP-AISDE Algorytmy i struktury danych WYK=30
LAB=15
3E1
3E2
3E3
WYK/1 We. 8-10 ? prof. dr hab. J. Ogrodzki
3E1 LAB/101 T Fr.N 14-16 ?
3E2 LAB/102 T We.N 16-18 ?
3E3 LAB/103 T Th.N 10-12 ?
3E1 LAB/104 T Fr.P 14-16 ?
3E2 LAB/105 T We.P 16-18 ?
3E3 LAB/106 T Th.P 10-12 ?
103C-ELxxx-MSP-AMP Analiza i modelowanie procesów fizjologicznych LAB=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. Z. Wawrzyniak
103A-ELxxx-MSP-CCM Czasowo-częstotliwościowe met. analizy i syntezy syg. PRO=30
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. R. Rytel-Andrianik
1030-ELMSE-MSP-PZ.O PRO/101 We. 18-20 ?
103A-ELEIM-ISP-CPSB Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. W. Zabołotny
1030-ELEIM-ISP-OBIER LAB/101 Th. 14-16 ?
103D-TExxx-ISP-CYPS Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WYK=30
4E1
4T1
WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. Z. Gajo
4E1
4T1
SEM/1 Mo. 13-14 ?
103A-TCTCM-MSA-EASP Adaptive Signal Processing LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuAM3T WYK/1 Mo. 8-10 ? dr hab. inż. K. Jędrzejewski
stuAM3T LAB/101 T Fr.N 14-17 ?
stuAM3T LAB/102 T Fr.N 17-20 ?
stuAM3T LAB/103 T Fr.P 14-17 ?
stuAM3T LAB/104 T Fr.P 17-20 ?
103A-CTxxx-ISA-ECIRS Circuits and Signals CWI=15
WYK=30
LAB=15
stuA_3 WYK/1 Mo. 12-14 ? dr inż. M. Rupniewski
stuA_3 LAB/101 T Mo.P 8-11 ?
stuA_3 LAB/102 T Fr.N 14-17 ?
stuA_3 LAB/103 T Fr.P 14-17 ?
stuA_3 LAB/104 T Fr.N 11-14 ?
stuA_3 LAB/105 T Fr.P 11-14 ?
stuA_3 CWI/101 Tu. 12-13 ?
stuA_3 CWI/102 Tu. 13-14 ?
103A-CSCSN-ISA-ECRYP Cryptography and Information Security CWI=15
WYK=30
PRO=15
stuA_7 WYK/1 Tu. 14-16 ? prof. dr hab. T. Adamski
stuA_7 CWI/101 Fr. 8-10 ?
103B-CTxxx-ISA-EDISP Digital Signal Processing LAB=30
WYK=30
stuA_5 WYK/1 Th. 8-10 ? dr hab. inż. J. Misiurewicz
stuA_5 LAB/101 T Th.N 10-14 ?
stuA_5 LAB/102 T Th.P 10-14 ?
103A-CTxxx-ISA-EECEL Electrical and Computer Engineering Laboratory LAB=30
WYK=30
stuA_2 WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. G. Tarapata
stuA_2 LAB/101 Mo. 8-11 ?
stuA_2 LAB/102 Mo. 8-11 ?
stuA_2 LAB/103 Mo. 8-11 ?
stuA_2 LAB/104 Th. 14-17 ?
stuA_2 LAB/105 Th. 14-17 ?
stuA_2 LAB/106 Th. 14-17 ?
103A-CTxxx-ISA-EMISY Microprocessor Systems PRO=15
LAB=15
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. dr hab. T. Starecki
stuA_6 LAB/101 Mo. 16-20 ?
103A-CTTCM-MSA-ETASP Techniques and Algoritms for Signal Processing PRO=15
LAB=15
WYK=30
stuAM3T WYK/1 We. 10-12 ? prof. dr hab. K. Kulpa
stuAM3T LAB/101 Tu. 12-14 ?
stuAM3T LAB/102 We. 14-16 ?
103A-ARxxx-ISP-EWA Elektronika w automatyce LAB=15
PRO=15
WYK=30
3AR1
3AR2
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
3AR1 LAB/101 T We.P 17-20 ?
3AR1 LAB/102 T We.P 17-20 ?
3AR2 LAB/103 T We.P 14-17 ?
3AR2 LAB/104 T We.P 14-17 ?
3AR1 LAB/105 T We.N 17-20 ?
3AR1 LAB/106 T We.N 17-20 ?
3AR2 LAB/107 T We.N 14-17 ?
3AR2 LAB/108 T We.N 14-17 ?
103A-ELxxx-ISP-FILE Fizyka i laboratorium eksperymentu LAB=15
WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Mo. 8-10 ? mgr inż. M. Radtke
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 10-12 ?
1E1 LAB/101 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/102 Tu. 14-16 ?
1E3 LAB/103 Mo. 16-18 ?
1E4 LAB/104 Tu. 16-18 ?
1E5 LAB/105 Tu. 12-14 ?
1E1 LAB/106 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/107 Tu. 14-16 ?
1E3 LAB/108 Mo. 16-18 ?
1E4 LAB/109 Tu. 16-18 ?
1E5 LAB/110 Tu. 12-14 ?
1E1 LAB/111 Th. 8-10 ?
1E2 LAB/112 Th. 16-18 ?
1E3 LAB/113 Tu. 8-10 ?
1E4 LAB/114 Tu. 18-20 ?
1E5 LAB/115 We. 8-10 ?
1E1 LAB/116 Th. 8-10 ?
1E2 LAB/117 Th. 16-18 ?
1E3 LAB/118 Tu. 8-10 ?
1E4 LAB/119 Tu. 18-20 ?
1E5 LAB/120 We. 8-10 ?
1E1 LAB/121 Th. 12-14 ?
1E2 LAB/122 Th. 12-14 ?
1E3 LAB/123 Th. 10-12 ?
1E5 LAB/125 Th. 10-12 ?
103A-ELxxx-MSP-ISYN Integralność sygnałowa LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. K. Czuba
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 14-18 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 9-13 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/103 Tu. 14-18 ?
103B-IBxxx-ISP-LAEL Laboratoriom elektrotechniki LAB=15
3IB-E LAB/101 T Tu.P 8-11 ? dr inż. M. Rupniewski
3IB-E LAB/102 T Tu.N 8-11 ?
3IB-M LAB/201 T Tu.P 17-20 ?
3IB-M LAB/202 T Tu.N 17-20 ?
103B-TLRTM-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5EIM LAB/101 Tu. 16-19 ? dr hab. inż. J. Misiurewicz
5EIK
5EIM
LAB/102 Th. 18-21 ?
5EIM LAB/103 Tu. 8-11 ?
5EIK LAB/201 Mo. 12-15 ?
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIK
LAB/202 We. 8-11 ?
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIK
LAB/203 We. 16-19 ?
103B-ELxxx-ISP-LUSE Laboratorium układów i systemów elektronicznych LAB=30
6EIK LAB/101 Mo. 9-12 ? mgr inż. M. Radtke
6EIK LAB/102 Mo. 9-12 ?
6EIK LAB/103 Mo. 12-15 ?
6EIK LAB/104 Mo. 12-15 ?
6EIK LAB/105 Mo. 15-18 ?
6EIK LAB/106 Mo. 15-18 ?
6EIK LAB/107 We. 10-13 ?
6EIK LAB/108 We. 10-13 ?
6EIK LAB/109 Fr. 9-12 ?
6EIK LAB/110 Fr. 9-12 ?
6EIK LAB/111 Fr. 12-15 ?
6EIK LAB/112 Fr. 12-15 ?
6EIK LAB/113 Fr. 15-18 ?
6EIK LAB/114 Fr. 15-18 ?
103A-ELMSE-MSP-MARM Mikrokontrolery ARM LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 17-20 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 17-20 ?
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 We. 17-20 ?
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 9-12 ?
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/104 Fr. 12-15 ?
103A-ELMSE-MSP-MOSS Metody opisu i symulacji sprzętu WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 16-18 ? prof. dr hab. J. Ogrodzki
1030-ELMSE-MSP-PZ.W PRO/101 Tu. 18-19 ?
103A-ELxxx-MSP-MOZA Metody optymalizacji w zastosowaniach WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 We. 16-19 ? prof. dr hab. L. Opalski
ORICB.A Orientacja – cyberbezpieczeństwo SEM=15
1CB1
1CB2
SEM/1 Mo. 14-16 ? dr inż. D. Paczesny
103A-ELEIK-ISP-PCZP Podstawy czujników pomiarowych LAB=30
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 ? dr hab. inż. J. Weremczuk
103A-TLxxx-ISP-PELP1 Podstawy elektroniki i pomiarów 1 LAB=12
WYK=20
CWI=15
1IIR1
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 8-10 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
1T1 LAB/101 T We.P 14-17 ?
1T2 LAB/102 T Th.P 17-20 ?
1T3 LAB/103 T Th.P 11-14 ?
1T4 LAB/104 T We.P 17-20 ?
1T5 LAB/105 T Th.P 8-11 ?
1T1 LAB/106 T We.P 14-17 ?
1T2 LAB/107 T Th.P 17-20 ?
1T3 LAB/108 T Th.P 11-14 ?
1T4 LAB/109 T We.P 17-20 ?
1T5 LAB/110 T Th.P 8-11 ?
1T1 LAB/111 T We.P 14-17 ?
1T4 LAB/114 T We.P 17-20 ?
1T1 LAB/116 T We.N 14-17 ?
1T2 LAB/117 T Th.N 17-20 ?
1T3 LAB/118 T Th.N 11-14 ?
1T4 LAB/119 T We.N 17-20 ?
1T5 LAB/120 T Th.N 8-11 ?
1T1 LAB/121 T We.N 14-17 ?
1T2 LAB/122 T Th.N 17-20 ?
1T3 LAB/123 T Th.N 11-14 ?
1T4 LAB/124 T We.N 17-20 ?
1T5 LAB/125 T Th.N 8-11 ?
1IIR1 LAB/201 T We.N 11-14 ?
1IIR1 LAB/202 T We.N 11-14 ?
1IIR1 LAB/203 T We.P 11-14 ?
1IIR1 LAB/204 T We.P 11-14 ?
1IIR1 LAB/205 T We.P 11-14 ?
1T1 CWI/101 T Tu.N 14-16 ?
1T2 CWI/102 T Tu.N 16-18 ?
1T3 CWI/103 T Mo.N 14-16 ?
1T4 CWI/104 T Tu.P 14-16 ?
1T5 CWI/105 T Mo.N 8-10 ?
1IIR1 CWI/201 T Th.N 16-18 ?
103A-TLxxx-ISP-PELP2 Podstawy elektroniki i pomiarów 2 LAB=12
WYK=20
CWI=15
2T1 WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. L. Maślikowski
2T1 LAB/101 T Tu.N 10-13 ?
2T1 LAB/102 T Tu.N 10-13 ?
2T1 LAB/103 T Tu.N 10-13 ?
2T1 LAB/104 T Tu.P 10-13 ?
2T1 LAB/105 T Tu.P 10-13 ?
2T1 LAB/106 T Tu.P 10-13 ?
2T1 CWI/101 Fr. 12-13 ?
103A-TExxx-ISP-PROE Programowanie obiektowe WYK=30
LAB=30
2E1 WYK/1 Th. 14-16 ? mgr inż. M. Bączyk
2E1 LAB/101 Tu. 10-12 ?
2E1 LAB/102 Mo. 18-20 ?
2E1 LAB/103 Tu. 10-12 ?
103A-ELxxx-MSP-PSYL Cyfrowe przetwarzanie syg. z wykorzystaniem LabView WYK=30
LAB=15
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Fr. 8-10 ? dr hab. inż. P. Samczyński
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 T We.P 11-14 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 T Fr.N 10-13 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/103 T Fr.P 10-13 ?
103B-ELxxx-ISP-PTSW Podstawy techniki światłowodowej WYK=30
PRO=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. T. Osuch
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Fr. 8-10 ?
103A-ELxxx-MSP-RIM Równoległe implementacje metod numerycznych WYK=30
LAB=15
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 14-16 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 We. 8-11 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 8-11 ?
103A-INSZI-MSP-SAD Statystyka w analizie danych WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-MAT WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. M. Rupniewski
103B-ELxxx-MSP-SCZ Sieci czujnikowe LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 8-10 ? dr hab. inż. J. Weremczuk
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK
7EIM
7RTM
SEM/301 T Th.P 14-18 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
7EIK
7EIM
7RTM
SEM/302 T Th.P 14-18 ?
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_PE SEM/301 T Th.N 14-18 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
dyp_PE SEM/302 T Th.N 14-18 ?
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_PE SEM/301 Th. 16-18 ? dr hab. inż. J. Misiurewicz
103B-ELxxx-ISP-SPOM Systemy pomiarowe WYK=30
LAB=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. dr hab. inż. K. Poźniak
5EIK
5EIM
LAB/101 Tu. 12-15 ?
5EIK
5EIM
LAB/102 Tu. 12-15 ?
5EIK
5EIM
LAB/103 We. 12-15 ?
5EIK
5EIM
LAB/104 We. 12-15 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
LAB/105 Tu. 9-12 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
LAB/106 Tu. 9-12 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
LAB/107 We. 9-12 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
LAB/108 We. 9-12 ?
103B-ELMSE-MSP-SSC Stabilizacja I synteza częstotliwości WYK=30
LAB=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 12-14 ? dr inż. B. Gąsowski
103A-TExxx-ISP-SYMSE Sygnały, modulacje i systemy LAB=15
WYK=30
CWI=15
3E1
3E2
3E3
WYK/1 Fr. 10-12 ? dr hab. inż. M. Malanowski
3E1 LAB/101 T Mo.P 17-20 ?
3E2 LAB/102 T Mo.P 14-17 ?
3E3 LAB/103 T Mo.P 11-14 ?
3E1 LAB/104 T Mo.N 17-20 ?
3E2 LAB/105 T Mo.N 14-17 ?
3E3 LAB/106 T Mo.N 11-14 ?
3E1 CWI/101 Th. 16-17 ?
3E2 CWI/102 Th. 15-16 ?
3E3 CWI/103 Th. 19-20 ?
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej LAB=30
WYK=30
6EIK WYK/2 We. 10-12 ? prof. dr hab. T. Starecki
6EIK LAB/201 Th. 10-14 ?
6EIK LAB/202 Th. 14-18 ?
103D-TExxx-ISP-TOB Teoria obwodów LAB=15
WYK=30
CWI=15
2E1 WYK/1 Mo. 8-10 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2E1 LAB/101 T Tu.N 14-17 ?
2E1 LAB/102 T Tu.P 14-17 ?
2E1 CWI/101 Th. 16-17 ?
2E1 SEM/1 We. 14-16 ?
103B-ELEIK-ISP-TRA Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów WYK=30
PRO=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 ? prof. dr hab. K. Kulpa
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 14-16 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/102 Th. 16-18 ?
103B-ELEIM-ISP-USE Układy i systemy elektroniczne PRO=15
WYK=45
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. A. Burd
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
WYK/1 Fr. 9-10 ?
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/101 Th. 12-14 ?
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/102 Fr. 10-12 ?
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/103 Fr. 10-12 ?
103A-ELxxx-ISP-WEL Wstęp do elektroniki i elektrotechniki WYK=30
CWI=15
LAB=15
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 8-10 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
1E1 LAB/101 Th. 12-14 ?
1E2 LAB/102 Th. 12-14 ?
1E3 LAB/103 Th. 10-12 ?
1E4 LAB/104 Tu. 14-16 ?
1E5 LAB/105 Th. 10-12 ?
1E1 LAB/106 Th. 12-14 ?
1E2 LAB/107 Th. 12-14 ?
1E3 LAB/108 Th. 10-12 ?
1E4 LAB/109 Tu. 14-16 ?
1E5 LAB/110 Th. 10-12 ?
1E1 LAB/111 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/112 Th. 14-16 ?
1E3 LAB/113 Th. 16-18 ?
1E4 LAB/114 Tu. 16-18 ?
1E5 LAB/115 Th. 16-18 ?
1E1 LAB/116 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/117 Th. 14-16 ?
1E3 LAB/118 Th. 16-18 ?
1E4 LAB/119 Tu. 16-18 ?
1E5 LAB/120 Th. 16-18 ?
1E1 LAB/121 Th. 8-10 ?
1E2 LAB/122 Th. 8-10 ?
1E3 LAB/123 Th. 8-10 ?
1E5 LAB/125 Th. 8-10 ?
1E1 CWI/101 T Tu.N 10-12 ?
1E2 CWI/102 T Tu.P 10-12 ?
1E3 CWI/103 T Tu.N 12-14 ?
1E4 CWI/104 T Tu.P 12-14 ?
1E5 CWI/105 T Th.P 14-16 ?
103A-TExxx-ISP-WNUM Wstęp do metod numerycznych LAB=15
WYK=30
3E1
3E2
3E3
WYK/1 Tu. 16-18 ? prof. dr hab. L. Opalski
3E1 LAB/101 T Th.N 12-14 ?
3E2 LAB/102 T Th.P 12-14 ?
3E3 LAB/103 T Fr.P 14-16 ?
3E1 LAB/104 T Th.N 10-12 ?
3E2 LAB/105 T Th.P 10-12 ?
3E3 LAB/106 T Fr.N 14-16 ?
3E3 LAB/107 T We.N 16-18 ?
3E3 LAB/108 T We.P 16-18 ?
103A-ELxxx-ISP-WPROJ Projekt wstępny PRO=15
1E1 PRO/101 We. 10-12 ? prof. de hab. inż. M. Nałęcz
1E2 PRO/102 We. 8-10 ?
1E3 PRO/103 We. 10-12 ?
1E4 PRO/104 Th. 10-12 ?
1E5 PRO/105 We. 16-18 ?
103A-xxxxx-MSP-WZAP Wprowadzenie do zarządzania projektami WYK=15
PRO=15
1030-xxxxx-MSP-NES WYK/1 We. 12-14 ? prof. dr hab. T. Starecki
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.26 23:12.13