Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-ISP-APIOS Programowanie dla systemu mobilnego iOs oraz MacOSX WYK=15
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 ? dr inż. A. Wojtasik
103A-CTxxx-ISA-EELE1 Electronics CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_4 WYK/1 Th. 14-16 ? prof. dr hab. inż. B. Majkusiak
stuA_4 LAB/101 Mo. 8-11 ?
stuA_4 LAB/102 Mo. 11-14 ?
stuA_4 CWI/101 Th. 13-14 ?
103C-TExxx-ISP-ELCS Elektronika ciała stałego WYK=30
LAB=15
3E1
3E2
3E3
WYK/1 We. 10-12 ? prof. dr hab. inż. J. Szmidt
3E1 LAB/101 T Th.P 11-14 ?
3E2 LAB/102 T Th.N 11-14 ?
3E3 LAB/103 T Th.P 14-17 ?
3E1 LAB/104 T Th.P 11-14 ?
3E2 LAB/105 T Th.N 11-14 ?
3E3 LAB/106 T Th.P 14-17 ?
103A-TLxxx-ISP-ELET Elementy elektroniczne WYK=15
LAB=15
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Tu. 8-10 ? prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
3T1 LAB/101 Fr. 8-11 ?
3T2 LAB/102 Fr. 11-14 ?
3T3 LAB/103 Mo. 14-17 ?
3T1 LAB/104 Fr. 8-11 ?
3T2 LAB/105 Fr. 11-14 ?
3T3 LAB/106 Mo. 14-17 ?
3T1 LAB/107 Fr. 8-11 ?
3T2 LAB/108 Fr. 11-14 ?
3T3 LAB/109 Mo. 14-17 ?
103C-TExxx-ISP-ELIU Elementy i układy elektroniczne WYK=45
PRO=15
4E1
4T1
WYK/1 Mo. 10-13 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
4E1 PRO/101 T Fr.P 8-10 ?
4E1 PRO/101 T Fr.P 10-11 ?
4T1 PRO/201 T Fr.N 8-10 ?
4T1 PRO/201 T Fr.N 10-11 ?
103A-TExxx-ISP-ELIUL Elementy i układy elektroniczne LAB=30
4E1 LAB/101 Tu. 8-11 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
4E1 LAB/102 Tu. 8-11 ?
4T1 LAB/201 Tu. 11-14 ?
4T1 LAB/202 Tu. 11-14 ?
103B-ELxxx-ISP-ESO Elementy i systemy optoelektroniczne LAB=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIK
WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. M. Kaczkan
5EIK LAB/101 Mo. 12-16 ?
5EIK LAB/102 Tu. 8-12 ?
5EIK LAB/103 Tu. 12-16 ?
5EIK LAB/104 Tu. 16-20 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIK
LAB/105 Th. 16-20 ?
103B-TExxx-ISP-FOT Podstawy fotoniki WYK=30
LAB=15
4E1
4T1
WYK/1 Th. 16-18 ? prof. dr hab. inż. M. Malinowski
4E1 LAB/101 We. 8-11 ?
4T1 LAB/201 We. 11-14 ?
103A-ELxxx-ISP-FPEF Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. A Zaręba
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 10-12 ?
103B-INxxx-ISP-FPPI Fizyczne podstawy przetwarzania informacji WYK=30
LAB=15
3AR1
3AR2
WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. A Zaręba
3AR1 LAB/101 Fr. 14-17 ?
3AR2 LAB/102 Fr. 14-17 ?
3AR1 LAB/103 Fr. 14-17 ?
3AR2 LAB/104 Fr. 14-17 ?
3AR1 LAB/105 Fr. 14-17 ?
3AR2 LAB/106 Fr. 14-17 ?
3AR1 LAB/107 Fr. 14-17 ?
103A-ELMFN-MSP-KOS Komunikacja światłowodowa LAB=15
WYK=30
1030-ELMFN-MSP-OPLA WYK/1 Fr. 10-12 ? prof. nzw. dr hab. inż. R. Piramidowicz
1030-ELMFN-MSP-OPLA LAB/101 Tu. 8-12 ?
1030-ELMFN-MSP-OPLA LAB/102 Tu. 12-16 ?
1030-ELMFN-MSP-OPLA LAB/103 Tu. 16-20 ?
103A-ELxxx-ISP-LKP Lasery – kurs podstawowy LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 14-16 ? prof. dr hab. inż. P. Szczepański
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 10-14 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 14-18 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 Th. 14-18 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 T Mo.N 8-10 ?
114B-IBxxx-ISP-MATR Materiałoznawstwo WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Th. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. J. Mizera
103A-ELxxx-MSP-MOBI Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice WYK=30
PRO=15
1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner/dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 12-14 ?
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/102 Mo. 14-16 ?
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/103 Th. 10-12 ?
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/104 Th. 10-12 ?
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/105 Th. 12-14 ?
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/106 Th. 12-14 ?
103A-ELxxx-ISP-MZMO MATLAB w zaawansowanych metodach obliczeniowych WYK=15
PRO=15
LAB=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 ? dr inż. K. Król
103A-ELxxx-MSP-NAN Nanotechnologie WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. A. Werbowy
103B-ELEIK-ISP-PADS Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS WYK=15
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. J. Kalenik
103A-IBxxx-ISP-PELEL Podstawy elementów i układów elektronicznych CWI=15
WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Mo. 8-10 ? prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
3IB-E CWI/101 Mo. 10-11 ?
3IB-M CWI/201 Mo. 12-13 ?
103B-ELEIK-ISP-PMIK Programowanie mikrokontrolerów w języku C PRO=15
LAB=30
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. S. Szostak
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 We. 18-20 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/104 Th. 9-11 ?
103C-ELEIM-ISP-PMK Podstawy mikroelektroniki LAB=30
WYK=30
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
WYK/1 We. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/101 Tu. 8-11 ?
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/102 Tu. 11-14 ?
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/103 Tu. 14-17 ?
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/104 Tu. 17-20 ?
103C-TExxx-ISP-POFA Pola i fale WYK=30
CWI=15
LAB=15
3E1
3E2
3E3
REZ/1 We. 18-20 ? dr inż. J. Piotrowski
3E1
3E2
3E3
WYK/1 Tu. 14-16 ?
3E1 LAB/101 Mo. 8-11 ?
3E2 LAB/102 Mo. 11-14 ?
3E3 LAB/103 Mo. 14-17 ?
3E1 LAB/104 Mo. 8-11 ?
3E2 LAB/105 Mo. 11-14 ?
3E3 LAB/106 Mo. 14-17 ?
3E1 LAB/107 Mo. 8-11 ?
3E2 LAB/108 Mo. 11-14 ?
3E3 LAB/109 Mo. 14-17 ?
3E1 CWI/101 Th. 15-16 ?
3E2 CWI/102 Th. 16-17 ?
3E3 CWI/103 Th. 12-13 ?
103A-ELxxx-ISP-POMAK Podstawy materiałów i konstrukcji LAB=18
WYK=27
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. P. Firek
1E1 LAB/101 T Tu.P 8-11 ?
1E2 LAB/102 T Mo.P 14-17 ?
1E3 LAB/103 T Tu.P 12-15 ?
1E4 LAB/104 T Tu.N 11-14 ?
1E5 LAB/105 T Mo.N 16-19 ?
103C-ELxxx-ISP-PP Przyrządy półprzewodnikowe LAB=30
WYK=30
1030-TExxx-ISP-POEL
5EIK
WYK/1 Th. 14-16 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
5EIK LAB/101 Tu. 8-12 ?
5EIK LAB/102 Tu. 12-16 ?
1030-TExxx-ISP-POEL
5EIK
LAB/103 We. 8-12 ?
5EIK LAB/104 We. 12-16 ?
103A-ELMFN-MSP-PSSC Projektowanie scalonych systemów cyfrowych WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-ELMFN-MSP-PRUS WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. Z. Jaworski
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/101 T Tu.P 10-12 ?
1030-ELMFN-MSP-PRUS PRO/101 T Tu.N 10-12 ?
103B-ELxxx-ISP-PSSV Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI LAB=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. Z. Jaworski
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-14 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 14-16 ?
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK
7RTM
SEM/501 We. 16-18 ? dr hab. Inż. L. Łukasiak
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_MO SEM/501 We. 10-12 ? dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska
103D-ELxxx-ISP-TEOP Telekomunikacja optofalowa WYK=30
PRO=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER
7EIK
7RTM
WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. A. Szymańska
1030-ELEIK-ISP-OBIER
7EIK
7RTM
PRO/101 We. 18-20 ?
103A-TLRTM-ISP-TROOF Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotografii WYK=30
PRO=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. M. Sutkowski
103A-ELxxx-MSP-TSP Techniki spektroskopowe WYK=30
LAB=15
1030-ELxxx-DSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. dr hab. inż. M. Malinowski
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/101 Mo. 16-18 ?
103B-TLRTM-ISP-TWCZ Podstawy techniki wielkich częstotliwości LAB=30
WYK=30
5EIK REZ/1 Mo. 17-19 ? dr inż. J. Piotrowski
1030-TExxx-ISP-PTEL REZ/1 Mo. 16-18 ?
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
WYK/1 Mo. 10-12 ?
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/101 Tu. 16-20 ?
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/102 We. 16-19 ?
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/103 Fr. 16-19 ?
103D-ELEIK-ISP-UCYF Układy cyfrowe WYK=30
LAB=30
3E1
3E2
3E3
WYK/1 Th. 8-10 ? doc. dr inż. E. Piwowarska
3E1 LAB/101 Mo. 11-14 ?
3E2 LAB/102 Mo. 8-11 ?
3E3 LAB/103 Mo. 17-20 ?
3E1 LAB/104 Mo. 11-14 ?
3E2 LAB/105 Mo. 8-11 ?
3E3 LAB/106 Mo. 17-20 ?
103B-xxxxx-ISP-USUX Użytkowanie systemu UNIX LAB=30
WYK=15
1030-xxxxx-xxx-TECH WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. A. Wielgus
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/101 Th. 10-12 ?
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/102 Th. 10-12 ?
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/103 Th. 12-14 ?
103A-ELxxx-ISP-WINF Wstęp do informatyki WYK=15
LAB=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 15-17 ? dr inż. M. Niewiński
1E1 LAB/101 Th. 10-12 ?
1E2 LAB/102 Tu. 12-14 ?
1E3 LAB/103 Th. 14-16 ?
1E4 LAB/104 Mo. 14-16 ?
1E5 LAB/105 Tu. 14-16 ?
103A-ELEIK-ISP-WMS Wstęp do mikrosystemów WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. A. Mazurak
103B-ELxxx-MSP-ZOUL Zintegrowane optoelektroniczne układy logiczne PRO=15
WYK=30
1030-ELMFN-MSP-FONA WYK/1 Tu. 16-18 ? prof. dr hab. inż. M. Malinowski
1030-ELMFN-MSP-FONA PRO/101 T Tu.N 18-20 ?
1030-ELMFN-MSP-FONA PRO/102 T Tu.P 18-20 ?
103A-ELxxx-MSP-ZTM Zaawansowane technologie mikrofalowe i fotoniki krzemowej LAB=15
WYK=30
1030-ELMFN-MSP-MANO WYK/1 Fr. 14-16 ? prof. dr hab. inż. R. Beck
1030-ELMFN-MSP-MANO LAB/101 Tu. 10-14 ?
1030-ELMFN-MSP-MANO LAB/102 We. 10-14 ?
1030-ELMFN-MSP-MANO LAB/103 Th. 10-14 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.26 23:11.35