Wydział Mechatroniki semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
114B-IBxxx-ISP-EAMEB Elektroniczna aparatura medyczna LAB=30
WYK=45
5IB-A
5IB-I
WYK/1 Fr. 8-10 ? prof. dr hab. T. Pałko
5IB-A
5IB-I
WYK/1 Tu. 12-14 ?
5IB-I LAB/101 Th. 8-12 ?
5IB-I LAB/102 Fr. 10-14 ?
5IB-I LAB/103 Fr. 10-14 ?
5IB-A LAB/201 Mo. 12-16 ?
5IB-A LAB/202 Mo. 12-16 ?
5IB-A LAB/203 Th. 11-14 ?
5IB-A LAB/204 Th. 11-14 ?
114A-IBxxx-ISP-KJUD Kontrola jakości urządzeń diagnostycznych WYK=15
LAB=15
5IB-A
7IB
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. P. Tulik
114A-IBxxx-ISP-LAUR Laboratorium podstaw automatyki i robotyki LAB=15
1030-IBxxx-ISP-ELE LAB/101 Tu. 8-11 ? dr inż. W. Kościelny
1030-IBxxx-ISP-ELE LAB/102 Fr. 11-14 ?
5IB-A LAB/201 Th. 15-18 ?
114A-IBxxx-ISP-LUP Logiczne układy programowalne PRO=15
LAB=15
7IB WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. J. Źmigrodzki
1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 8-10 ?
7IB LAB/101 Mo. 16-17 ?
7IB LAB/102 Mo. 16-17 ?
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/301 Mo. 11-13 ?
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/302 Tu. 8-10 ?
7IB PRO/101 Mo. 15-16 ?
7IB PRO/102 Mo. 15-16 ?
114A-IBxxx-ISP-ME Metrologia LAB=30
WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Mo. 15-17 ? prof. dr hab. inż. M. Turkowski
1IB-E LAB/101 Mo. 8-11 ?
1IB-E LAB/101 T Th.P 9-12 ?
1IB-M LAB/201 Tu. 12-15 ?
1IB-M LAB/201 T Th.N 9-12 ?
1IB-I LAB/301 Mo. 17-20 ?
1IB-I LAB/301 We. 10-13 ?
114A-IBxxx-ISP-NEM Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych WYK=15
LAB=15
1030-IBxxx-ISP-OBIER
7IB
WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. J. Wierciak
114A-IBIBM-ISP-PADR Programowanie i analiza danych w języku R PRO=15
CWI=15
WYK=15
5IB-I WYK/1 We. 12-14 ?
5IB-I CWI/101 Tu. 14-15 ?
5IB-I PRO/101 Tu. 15-16 ?
114A-IBAME-ISP-PELSE Przyrządy w elektroterapii serca WYK=21
LAB=9
5IB-A WYK/1 We. 8-10 ?
114A-IBIBM-ISP-PJAVA Programowanie w JAVA WYK=30
PRO=15
5IB-I WYK/1 Mo. 12-14 ? dr inż. I. Gorbenko
5IB-I PRO/101 Th. 12-14 ?
114A-IBxxx-ISP-PROM Propedeutyka medycyny WYK=15
CWI=15
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Fr. 8-9 ? dr hab. inż. G. Cybulski
1IB-E CWI/101 Fr. 9-10 ?
1IB-M CWI/201 Fr. 11-12 ?
1IB-I CWI/301 Fr. 10-11 ?
114A-IBAME-ISP-PULOG Programowalne układy logiczne WYK=15
LAB=30
5IB-A WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. J. Źmigrodzki
5IB-A LAB/201 Tu. 14-16 ?
5IB-A LAB/202 Fr. 14-16 ?
114A-IBxxx-ISP-WKPI Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie LAB=15
WYK=30
PRO=15
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Mo. 14-16 ? prof. nzw. dr hab. D. Jasińska-Choromańska
3IB-E LAB/101 Mo. 16-18 ?
3IB-E LAB/101 Fr. 8-10 ?
3IB-M LAB/201 Mo. 16-18 ?
3IB-E PRO/101 Tu. 16-18 ?
3IB-M PRO/201 Tu. 10-12 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.26 23:42.20