Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-ISP-ALGI Wstęp do algebry dla inżynierów CWI=30
WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 12-14 ? dr G. Pietrzkowski
1E1 CWI/101 Tu. 14-16 ?
1E2 CWI/102 Tu. 8-10 ?
1E3 CWI/103 Tu. 10-12 ?
1E4 CWI/104 We. 8-10 ?
1E5 CWI/105 Tu. 8-10 ?
103A-TLxxx-ISP-ALGT Algebra LAB=16
CWI=30
WYK=30
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. Ż. Trębska
1T1 LAB/101 Th. 18-20 ?
1T2 LAB/102 Tu. 10-12 ?
1T3 LAB/103 Fr. 14-16 ?
1T4 LAB/104 Mo. 8-10 ?
1T5 LAB/105 Mo. 12-14 ?
1T1 CWI/101 Fr. 8-10 ?
1T2 CWI/102 Tu. 12-14 ?
1T3 CWI/103 Fr. 8-10 ?
1T4 CWI/104 Mo. 14-16 ?
1T5 CWI/105 Mo. 10-12 ?
103B-INxxx-ISP-ALIN Algebra liniowa WYK=30
CWI=30
1AR1
1AR2
WYK/1 Fr. 8-10 ? dr A. Zamojska-Dzienio
1AR1 CWI/101 Tu. 8-10 ?
1AR2 CWI/102 Th. 14-16 ?
103A-IBxxx-ISP-ALL Algebra liniowa WYK=45
CWI=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 T We.N 17-20 ? dr inż. M. Zając
1IB-E CWI/101 We. 12-14 ?
1IB-M CWI/201 Mo. 10-12 ?
1IB-I CWI/301 Tu. 12-14 ?
103A-ARxxx-ISP-ANA1 Analiza i równania różniczkowe 1 WYK=30
CWI=30
1AR1
1AR2
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr E. Stróżyna
1AR1 CWI/101 We. 10-12 ?
1AR2 CWI/102 Tu. 8-10 ?
103A-IBxxx-ISP-ANAL1 Analiza 1 WYK=30
CWI=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 T We.P 17-20 ? mgr R. Gruszka
1IB-E CWI/101 Tu. 14-16 ?
1IB-M CWI/201 Mo. 8-10 ?
1IB-I CWI/301 Th. 10-12 ?
103A-TLxxx-ISP-ANL1T Analiza 1 CWI=30
WYK=45
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 10-12 ? dr G. Pietrzkowski
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Th. 15-16 ?
1T1 CWI/101 Mo. 14-16 ?
1T2 CWI/102 Mo. 12-14 ?
1T3 CWI/103 Mo. 12-14 ?
1T4 CWI/104 Th. 16-18 ?
1T5 CWI/105 Tu. 10-12 ?
103A-TExxx-ISP-ANL2 Analiza 2 CWI=30
WYK=30
2E1 WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. M. Zając
2E1 CWI/101 We. 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-ANL2T Analiza 2 CWI=30
WYK=30
2T1 WYK/1 Mo. 10-12 ? mgr A. Walczyńska
2T1 CWI/101 We. 12-14 ?
103A-INxxx-ISP-ANMA Analiza WYK=45
CWI=30
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr E. Stróżyna
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Th. 14-15 ?
1I1 CWI/101 Th. 12-14 ?
1I2 CWI/102 We. 12-14 ?
1I3 CWI/103 Th. 16-18 ?
1I4 CWI/104 Tu. 8-10 ?
1I5 CWI/105 Tu. 16-18 ?
103A-CTxxx-ISA-EDDE Differential and Difference Equations WYK=30
CWI=30
stuA_3 WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. M. Zając/prof. A. Fryszkowski
stuA_3 CWI/101 Tu. 10-12 ?
stuA_3 CWI/102 Tu. 10-12 ?
103A-CTxxx-MSA-EDRP Discrete Random Processes LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuAM2CSN WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab.. W. Matysiak
stuAM2CSN LAB/101 We. 8-10 ?
stuAM2CSN LAB/102 Th. 14-16 ?
stuAM2CSN CWI/101 Mo. 18-19 ?
103A-CTxxx-ISA-EIDMA Introduction to Discrete Mathematics WYK=30
CWI=30
stuA_1 WYK/1 We. 8-10 ? dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Th. 10-12 ?
stuA_1 CWI/102 Mo. 12-14 ?
stuA_1 CWI/103 Th. 12-14 ?
103A-CTxxx-ISA-EMANA Mathematical Analysis WYK=30
CWI=30
stuA_2 WYK/1 We. 8-10 ? dr B. Roszkowska-Lech
stuA_2 CWI/101 We. 10-12 ?
stuA_2 CWI/102 We. 12-14 ?
103A-CTxxx-ISA-EPRST Probability and Statistics WYK=30
CWI=30
stuA_4 WYK/1 Tu. 8-10 ? dr hab. W. Matysiak
stuA_4 CWI/101 Tu. 10-12 ?
103A-CTxxx-ISA-ETMAG Transition Math and Algebra with Geometry CWI=30
WYK=30
stuA_1 WYK/1 Mo. 8-10 ? dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 We. 16-18 ?
stuA_1 CWI/102 We. 18-20 ?
stuA_1 CWI/103 Th. 10-12 ?
103A-INxxx-ISP-MAKO1 Matematyka konkretna 1 CWI=30
WYK=30
1I2 REZ/102 Th. 16-18 ? dr inż. Ż. Trębska
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Fr. 8-10 ?
1I1 CWI/101 We. 10-12 ?
1I2 CWI/102 Th. 12-14 ?
1I3 CWI/103 Th. 10-12 ?
1I4 CWI/104 Th. 12-14 ?
1I5 CWI/105 Mo. 12-14 ?
103A-INxxx-ISP-MAKO2 Matematyka konkretna 2 WYK=30
CWI=30
2I1 WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. M. Zając
2I1 CWI/101 Tu. 12-14 ?
103A-CBxxx-ISP-MAT1 Matematyka 1 -Wstęp do matematyki CWI=15
WYK=15
PRO=15
1CB1
1CB2
1IIR1
WYK/1 T Fr.N 10-12 ? dr hab. inż. A. Pilitowska
1CB1 CWI/101 T Th.P 10-12 ?
1CB2 CWI/102 T Th.P 12-14 ?
1IIR1 CWI/201 T Fr.P 12-14 ?
1CB1 PRO/101 T Fr.P 12-14 ?
1CB2 PRO/102 T Fr.P 8-10 ?
1CB1 PRO/103 T Fr.P 14-16 ?
1CB2 PRO/104 T Fr.P 10-12 ?
1IIR1 PRO/201 T Fr.N 8-10 ?
1IIR1 PRO/202 T Fr.N 15-17 ?
103A-CBxxx-ISP-MAT2 Matematyka 2 – Analiza PRO=15
WYK=30
CWI=15
LAB=15
1CB1
1CB2
1IIR1
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr E. Stróżyna
1CB1 LAB/101 Th. 9-10 ?
1CB2 LAB/102 Th. 11-12 ?
1CB1 LAB/103 Th. 13-14 ?
1CB2 LAB/104 Th. 15-16 ?
1IIR1 LAB/201 We. 15-16 ?
1IIR1 LAB/202 We. 17-18 ?
1CB1 CWI/101 T Th.N 10-12 ?
1CB2 CWI/102 T Th.N 12-14 ?
1IIR1 CWI/201 T Fr.N 12-14 ?
1CB1 PRO/101 Th. 8-9 ?
1CB2 PRO/102 Th. 10-11 ?
1CB1 PRO/103 Th. 12-13 ?
1CB2 PRO/104 Th. 14-15 ?
1IIR1 PRO/201 We. 14-15 ?
1IIR1 PRO/202 We. 16-17 ?
103A-CBxxx-ISP-MAT4 Matematyka 4 - Stosowany rachunek prawdopodobieństwa PRO=15
WYK=30
CWI=15
LAB=15
3CB1
3CB2
WYK/1 Th. 10-12 ?
3CB1 LAB/101 Mo. 8-9 ?
3CB2 LAB/102 Mo. 10-11 ?
3CB1 LAB/103 Mo. 12-13 ?
3CB2 LAB/104 Mo. 14-15 ?
3CB2 CWI/1 Fr. 15-16 ?
3CB1 CWI/101 Fr. 14-15 ?
3CB1 PRO/101 Mo. 9-10 ?
3CB2 PRO/102 Mo. 11-12 ?
3CB1 PRO/103 Mo. 13-14 ?
3CB2 PRO/104 Mo. 15-16 ?
103A-ELxxx-ISP-MATI Wstęp do matematyki dl inżynierów WYK=30
CWI=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Mo. 10-12 ? mgr R. Gruszka
1E1 CWI/101 Tu. 12-14 ?
1E2 CWI/102 Th. 10-12 ?
1E3 CWI/103 Mo. 14-16 ?
1E4 CWI/104 Mo. 16-18 ?
1E5 CWI/105 Tu. 10-12 ?
103A-INxxx-ISP-PROB Probabilistyka CWI=30
WYK=30
3I1
3I2
3I3
3I4
WYK/1 Mo. 14-16 ? dr hab. W. Matysiak
3I1 CWI/101 Fr. 8-10 ?
3I2 CWI/102 Th. 14-16 ?
3I3 CWI/103 Th. 12-14 ?
3I4 CWI/104 Tu. 8-10 ?
103A-TExxx-ISP-PROBA Probabilistyka WYK=30
CWI=30
2E1 WYK/1 We. 8-10 ? dr hab. W. Matysiak
2E1 CWI/101 Tu. 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-PROBT Probabilistyka WYK=30
CWI=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Fr. 16-18 ? dr hab. W. Matysiak
3T1 CWI/101 Fr. 12-14 ?
3T3 CWI/101 Fr. 14-16 ?
3T2 CWI/102 Mo. 10-12 ?
103A-IBxxx-ISP-RPR Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka CWI=30
WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. E. Frankiewicz
3IB-E CWI/101 Th. 12-14 ?
3IB-M CWI/201 Th. 8-10 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.27 00:19.05