Instytut Informatyki semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103D-INIIT-ISP-AAL Analiza algorytmów WYK=30
PRO=30
1030-INIIT-ISP-ALBO
5IIT
WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. Ł. Skonieczny
103D-INxxx-ISP-AISDI Algorytmy i struktury danych(I) WYK=30
CWI=15
LAB=15
2I1 WYK/1 Fr. 10-12 ? doc. dr inż. R. Podraza
2I1 WYK/1 Fr. 14-16 ?
2I1 LAB/101 Fr. 12-14 ?
103A-INIIT-ISP-ALHE Algorytmy heurystyczne WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-ISP-ALBO
7IIT
WYK/1 We. 10-12 ? prof. dr hab. J. Arabas
103B-INxxx-MSP-APSI Analiza i projektowanie systemów informacyjnych WYK=30
PRO=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 ? mgr inż. P. Salata
103C-INxxx-ISP-ARKO Architektura komputerów WYK=45
LAB=15
2I1 WYK/1 Mo. 14-16 ? mgr inż. G. Mazur
2I1 WYK/1 We. 12-13 ?
2I1 LAB/101 T Th.N 10-12 ?
2I1 LAB/102 T Th.P 10-12 ?
rezerw LAB/103 T Tu.P 10-12 ?
103A-INxxx-ISP-BD1 Bazy danych 1 WYK=30
LAB=30
3I1
3I2
3I3
3I4
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr inż. J. Chudziak
3I1 LAB/101 Tu. 8-10 ?
3I1 LAB/102 We. 16-18 ?
3I2 LAB/103 Fr. 12-14 ?
3I2 LAB/104 Fr. 14-16 ?
3I3 LAB/105 We. 12-14 ?
3I3 LAB/106 Fr. 8-10 ?
3I4 LAB/107 We. 18-20 ?
3I4 LAB/108 Fr. 16-18 ?
3I1 LAB/109 Tu. 8-10 ?
3I1 LAB/110 We. 16-18 ?
3I2 LAB/111 Fr. 12-14 ?
3I2 LAB/112 Fr. 14-16 ?
3I3 LAB/113 We. 12-14 ?
3I3 LAB/114 Fr. 8-10 ?
3I4 LAB/115 We. 18-20 ?
3I4 LAB/116 Fr. 16-18 ?
103B-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 WYK=30
PRO=15
5IIT WYK/2 Mo. 14-16 ? mgr inż. P. Salata
103B-INxxx-ISP-BD Bazy danych LAB=30
WYK=30
4I1 WYK/1 Th. 16-18 ? dr inż. J. Chudziak
4I1 LAB/101 We. 14-16 ?
4I1 LAB/102 We. 14-16 ?
103A-INxxx-ISP-BSS Bezpieczeństwo systemów i sieci WYK=30
LAB=15
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr inż. K. Cabaj
5SID LAB/101 Tu. 16-18 ?
5SID LAB/102 Tu. 18-20 ?
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5SID
LAB/103 Th. 12-14 ?
5IIT LAB/201 Mo. 8-10 ?
5IIT LAB/202 Mo. 10-12 ?
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
LAB/203 Th. 10-12 ?
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
LAB/204 Th. 8-10 ?
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/301 Mo. 12-14 ?
103B-CTxxx-ISA-EADS Algorithms and Data Structures LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_3 WYK/1 We. 10-12 ? doc. dr inż. R. Podraza
stuA_3 LAB/101 T We.N 12-14 ?
stuA_3 LAB/102 T We.P 12-14 ?
stuA_3 LAB/103 T We.N 12-14 ?
stuA_3 LAB/104 T We.P 12-14 ?
stuA_3 LAB/105 T Mo.N 8-10 ?
stuA_3 LAB/106 T Mo.N 8-10 ?
stuA_3 CWI/101 T Th.N 10-12 ?
stuA_3 CWI/102 T Th.P 10-12 ?
stuA_3 CWI/103 T Th.N 8-10 ?
103A-CTxxx-ISA-ECOAR Computer Architecture LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_5 WYK/1 We. 10-12 ? mgr inż. G. Mazur
stuA_5 LAB/101 T Tu.N 10-12 ?
stuA_5 LAB/102 T Tu.N 14-16 ?
stuA_5 LAB/103 T Tu.P 10-12 ?
stuA_5 LAB/104 T Tu.P 10-12 ?
stuA_5 CWI/101 T We.P 8-10 ?
103A-CSCSN-ISA-ECOGR Computer Graphics CWI=30
WYK=30
stuA_7 WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. J. Rzeszut
stuA_7 CWI/101 Fr. 14-16 ?
103B-CTxxx-ISA-ECONE Computer Networks LAB=30
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Tu. 12-14 ? dr inż. J. Wytrębowicz
stuA_6 LAB/101 We. 8-11 ?
stuA_6 LAB/102 We. 11-14 ?
stuA_6 LAB/103 We. 14-17 ?
103A-CSCSN-ISA-EDABA Data Bases CWI=15
WYK=30
LAB=15
stuA_7 WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. H. Rybiński
stuA_7 LAB/101 T Mo.N 12-14 ?
stuA_7 LAB/102 T Mo.P 12-14 ?
stuA_7 LAB/103 T Th.N 8-10 ?
stuA_7 LAB/104 T Th.P 8-10 ?
stuA_7 CWI/101 T Th.N 8-10 ?
stuA_7 CWI/102 T Th.P 8-10 ?
103B-CSCSN-MSA-EDAMI Data Mining LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuAM3CSN WYK/1 Tu. 14-16 ? prof. dr hab. inż. M. Kryszkiewicz
stuAM3CSN LAB/101 Th. 10-12 ?
stuAM3CSN LAB/102 We. 10-12 ?
stuAM3CSN LAB/103 Tu. 16-18 ?
103A-CSCSN-MSA-EDSPA Digital Signal Procesor Architecture LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 14-16 ? mgr inż. H. Kowalski
stuAM2CSN LAB/101 T Tu.N 16-20 ?
stuAM2CSN LAB/102 T Tu.P 16-20 ?
stuAM2CSN PRO/101 We. 12-14 ?
103A-CSCSN-ISA-EGUI Graphical User Interfaces WYK=30
LAB=30
stuA_6 WYK/1 Th. 16-18 ? mgr inż. J. Myrcha
stuA_6 LAB/101 Th. 12-14 ?
stuA_6 LAB/102 Th. 14-16 ?
stuA_6 LAB/103 Th. 18-20 ?
103A-CSCSN-MSA-EINIS Intelligent Information Systems WYK=30
PRO=30
stuAM3CSN WYK/1 Th. 12-14 ? prof. dr hab. M. Muraszkiewicz
103A-CSCSN-ISA-ELAC Language, Automata and Computation WYK=30
CWI=15
PRO=15
stuA_5 WYK/1 Tu. 12-14 ? dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_5 CWI/101 T We.N 14-16 ?
103A-xxxxx-MSA-EMDS Master Diploma Seminar SEM=30
stuAM4CSN SEM/201 Tu. 14-16 ? doc. dr inż. R. Podraza
103A-INxxx-ISP-EOOP Obiect-Oriented Programing WYK=30
LAB=30
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
WYK/1 Tu. 10-12 ? doc. dr inż. R. Podraza
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/101 Fr. 12-14 ?
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/102 We. 14-16 ?
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/103 Fr. 12-14 ?
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/104 We. 14-16 ?
103A-xxxxx-ISA-EORI Orientation WYK=30
stuA_1 WYK/1 Th. 16-18 ? doc. dr inż. R. Podraza
103C-CSCSN-MSA-EPART Pattern Recognition LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 8-10 ? mgr inż. R. Kożuszek
stuAM2CSN LAB/101 T Th.N 16-20 ?
stuAM2CSN LAB/102 T Th.P 16-20 ?
103A-CSCSN-ISA-ESOEN Software Engineering LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_7 WYK/1 Tu. 8-10 ? dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_7 LAB/101 Mo. 14-16 ?
stuA_7 LAB/102 Tu. 10-12 ?
stuA_7 LAB/103 We. 8-10 ?
stuA_7 LAB/104 Mo. 10-12 ?
stuA_7 LAB/105 Fr. 12-14 ?
stuA_7 LAB/106 Fr. 12-14 ?
stuA_7 CWI/101 Fr. 12-14 ?
103C-INIIT-ISP-GKOM Grafika komputerowa WYK=30
LAB=30
1030-INIIT-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. J. Zabrodzki
5SID LAB/101 T Mo.N 8-12 ?
5SID LAB/102 T Fr.P 12-16 ?
5SID LAB/103 T Fr.N 12-16 ?
5SID LAB/104 T Mo.P 8-12 ?
1030-INIIT-MSP-PP
5IIT
LAB/201 T Tu.N 16-20 ?
5IIT LAB/202 T We.P 8-12 ?
5IIT LAB/203 T Fr.N 8-12 ?
5IIT LAB/204 T Tu.P 16-20 ?
5IIT LAB/205 T We.N 8-12 ?
5IIT LAB/206 T Fr.P 8-12 ?
103A-INSZI-ISP-IUM Inżynieria uczenia maszynowego WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. P. Zawistowski
103A-INIIT-ISP-JPS Języki przetwarzania symbolicznego WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
WYK/1 Fr. 14-16 ? mgr inż. P. Parewicz
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/101 Tu. 14-16 ?
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/102 Tu. 16-18 ?
103A-INxxx-MSP-MBI Metody bioinformatyki PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 ? dr hab. inż. R. Nowak
103C-INIIT-ISP-MOA Modelowanie obiektów dla potrzeb animacji WYK=30
LAB=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 ? mgr inż. K. Chabko
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-16 ?
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 12-16 ?
103D-INIIT-ISP-NTR Narzędzia typu RAD LAB=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 ? mgr inż. J. Myrcha
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 ?
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Th. 10-12 ?
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 Fr. 10-12 ?
103A-INIIT-ISP-PAIN Programowanie aplikacji interakcyjnych LAB=15
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 ? mgr inż. W. Grabski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 ?
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 Th. 14-16 ?
103A-INxxx-ISP-PAP Programowanie aplikacyjne WYK=30
PRO=30
3I1
3I2
3I3
3I4
WYK/1 We. 10-12 ? mgr inż. J. Myrcha
103A-INxxx-ISP-PIPR Podstawy informatyki I programowania PRO=15
LAB=30
WYK=30
1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. P. Gawkowski
1AR1 LAB/101 Fr. 10-12 ?
1AR2 LAB/102 Mo. 16-18 ?
1I1 LAB/201 We. 12-14 ?
1I2 LAB/202 We. 10-12 ?
1I3 LAB/203 We. 14-16 ?
1I4 LAB/204 We. 8-10 ?
1I5 LAB/205 We. 16-18 ?
1AR1 PRO/101 T Th.N 10-12 ?
1AR2 PRO/102 T Th.P 10-12 ?
1I1 PRO/201 T We.N 8-10 ?
1I2 PRO/202 T We.P 8-10 ?
1I3 PRO/203 T Mo.P 12-14 ?
1I4 PRO/204 T Mo.N 12-14 ?
1I5 PRO/205 T Tu.P 18-20 ?
103A-INxxx-MSP-PSIK Programowalne sieci komputerowe PRO=30
WYK=30
1030-INxxx-DSP-PZ WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. J. Wytrębowicz/dr inż. S. Kukliński
103A-INxxx-ISP-PSZT Podstawy sztucznej inteligencji WYK=30
PRO=15
5IIT
5SID
WYK/1 Fr. 16-18 ? dr hab. inż. P. Wawrzyński
103B-INxxx-ISP-PTCY Podstawy techniki cyfrowej WYK=30
LAB=30
1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr inż. J. Raczkowski
1AR1 LAB/101 T Mo.N 12-16 ?
1AR2 LAB/102 T We.N 8-12 ?
1AR1 LAB/103 T Mo.P 12-16 ?
1AR2 LAB/104 T We.P 8-12 ?
1I1 LAB/201 T Mo.N 8-12 ?
1I2 LAB/202 T Mo.N 16-20 ?
1I3 LAB/203 T We.N 16-20 ?
1I4 LAB/204 T Th.N 16-20 ?
1I5 LAB/205 T Fr.N 14-18 ?
1I1 LAB/206 T Mo.P 8-12 ?
1I2 LAB/207 T Mo.P 16-20 ?
1I3 LAB/208 T We.P 16-20 ?
1I4 LAB/209 T Th.P 16-20 ?
1I5 LAB/210 T Fr.P 14-18 ?
103B-INxxx-MSP-PTI Podstawy teoretyczne informatyki WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-18 ? dr inż. J. Komorowski
1030-xxxxx-DSP-PZ.O CWI/101 Th. 18-20 ?
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7IIT SEM/201 Tu. 16-18 ? mgr inż. R. Kożuszek
7IIT SEM/202 We. 16-18 ?
7IIT SEM/203 Tu. 16-18 ?
7IIT SEM/204 We. 16-18 ?
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_IN SEM/201 We. 8-10 ? mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 We. 10-12 ?
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_IN SEM/201 Fr. 8-10 ? mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 Fr. 10-12 ?
SEMZGK.X Seminarium Zakładu Grafiki Komputerowej SEM=30
rezerw ZIN/1 Tu. 16-18 ?
103A-INIIT-MSP-SIR Systemy internetu rzeczy LAB=30
PRO=15
WYK=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Tu. 8-9 ? mgr inż. H. Kowalski
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 Tu. 9-11 ?
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 Tu. 11-12 ?
103A-INxxx-ISP-SOI Systemy operacyjne WYK=30
LAB=30
4I1 WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. W. Daszczuk
4I1 LAB/101 Mo. 14-16 ?
4I1 LAB/102 Mo. 14-16 ?
103B-INSZI-MSP-SPDB Przestrzenne bazy danych WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. R.Bembenik/dr inż. G. Protaziuk
103A-INIIT-ISP-TIN Techniki internetowe PRO=15
WYK=30
1030-INxxx-ISP-PINFO
6IIT
6SID
WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. G. Blinowski
103C-INIIT-ISP-TKOM Techniki kompilacji PRO=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-ALBO
6IIT
WYK/1 Mo. 8-11 ? dr hab. inż. P. Gawkowski
1030-INIIT-ISP-ALBO
6IIT
LAB/101 Th. 12-14 ?
103A-INIMU-MSP-TRAK Technika renderingu i animacja komputerowa WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. Ł. Dąbała
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Mo. 12-16 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 Mo. 16-20 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/103 T We.N 12-16 ?
103A-INSZI-MSP-USD Uczące się systemy decyzyjne WYK=30
PRO=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Fr. 14-16 ? dr hab. inż. P. Wawrzyński
103A-INxxx-MSP-WEDT Wprowadzenie do eksploracji danych tekstowych WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. P. Andruszkiewicz
103A-INIMU-MSP-WGK Wytwarzanie gier komputerowych PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 ? dr hab. inż. T. Martyn
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 T We.P 12-14 ?
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/102 T We.P 14-16 ?
103A-INxxx-MSP-WPAM Wstęp do programowania aplikacji mobilnych PRO=15
WYK=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 ? prof. dr hab. P. Gawrysiak
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 We. 18-20 ?
103A-INxxx-ISP-WSI Wprowadzenie do sztucznej inteligecji CWI=30
WYK=30
3I1
3I2
3I3
3I4
WYK/1 Th. 10-12 ? dr hab. inż. P. Wawrzyński
3I1 CWI/101 Mo. 8-10 ?
3I2 CWI/102 Mo. 10-12 ?
3I3 CWI/103 Fr. 10-12 ?
3I4 CWI/104 Fr. 14-16 ?
103A-INxxx-ISP-ZPR Zaawansowane programowanie w C++ PRO=15
WYK=30
1030-INIIT-MSP-PP WYK/1 Tu. 18-20 ? dr hab. inż. R. Nowak
103A-INSZI-MSP-ZUM Zaawansowane uczenie maszynowe WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. P. Cichosz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.26 22:41.15