Wydział Fizyki semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 Physics 1 CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_1 WYK/1 We. 14-16 ? prof. nzw. dr hab. J. L. Nowiński
stuA_1 LAB/101 Tu. 17-20 ?
stuA_1 CWI/101 T Th.N 12-14 ?
stuA_1 CWI/102 T Th.P 12-14 ?
stuA_1 CWI/103 T Th.N 14-16 ?
114A-IBxxx-ISP-FI1 Fizyka 1 CWI=15
LAB=15
WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr inż. Monika Petelczyc
1IB-E LAB/101 We. 14-17 ?
1IB-M LAB/201 We. 14-17 ?
1IB-I LAB/301 We. 14-17 ?
1IB-E CWI/101 Fr. 11-12 ?
1IB-M CWI/201 Fr. 12-13 ?
1IB-I CWI/301 Mo. 9-10 ?
103A-CBxxx-ISP-FIZ2 Fizyka 2 - Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki WYK=30
CWI=15
3CB1
3CB2
WYK/1 Fr. 8-10 ?
3CB1 CWI/101 Fr. 10-11 ?
3CB2 CWI/102 Fr. 11-12 ?
103B-TExxx-ISP-FOG Fizyka ogólna WYK=45
CWI=15
2E1 WYK/1 Th. 12-13 ? dr inż. T. Buchner
2E1 WYK/1 Fr. 8-10 ?
2E1 CWI/101 We. 16-17 ?
103A-TLxxx-ISP-FOGT Fizyka ogólna CWI=21
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. T. Buchner
3T1 CWI/101 Th. 14-16 ?
3T2 CWI/102 We. 16-18 ?
3T3 CWI/103 Fr. 10-12 ?
103A-TLxxx-ISP-WFIT Wstęp do fizyki WYK=15
CWI=15
2T1 WYK/1 Th. 16-17 ?
2T1 CWI/101 Th. 17-18 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.10.26 23:25.41