Studium Języków Obcych semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.12.01 18:40.09
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-xxxxx-ISA-EACAW Academic Writing - 2 - - - - - stuA_2 CWI/101 Th. 8-10 ? mgr M. Potts
stuA_2 CWI/102 Th. 8-10 ?
103A-xxxxx-ISA-ECULT Culture & Tradition - 2 - - - - - stuAM4CSN CWI/101 Th. 14-16 ? mgr M. Potts
stuAM4CSN CWI/102 We. 16-18 ?
103A-xxxxx-ISA-ELAN1 English Language 1 – Level C1 - 2 - - - - - stuA_1 CWI/101 Tu. 10-12 ? mgr M. Potts
stuA_1 CWI/102 Tu. 10-12 ?
stuA_1 CWI/103 Tu. 14-16 ?
stuA_1 CWI/104 Tu. 14-16 ?
103B-xxxxx-ISA-ELAN2 English Language 2 – Level C1 - 2 - - - - - stuA_2 CWI/101 Tu. 12-14 ? mgr M. Potts
LTJA.X Lektorat Tematyczny Język Angielski - 2 - - - - - ANGL ZIN/1 Mo. 10-12 ?
SJO-R.X Terminy rezerwowe dla SJO - 2 - - - - - 3IB-M CWI/1 Fr. 8-10 ? mgr M. Potts
3IB-M CWI/1 Tu. 8-10 ?
3CB1
3CB2
CWI/101 Tu. 8-10 ?
3CB1
3CB2
CWI/102 We. 12-14 ?
2E1 CWI/103 We. 10-12 ?
2T1 CWI/103 Tu. 8-10 ?
2E1
2T1
CWI/104 Tu. 8-10 ?
2E1
2T1
CWI/105 Tu. 8-10 ?
2E1
2T1
CWI/106 We. 10-12 ?
2E1 CWI/107 Tu. 8-10 ?
2T1 CWI/107 We. 10-12 ?
2I1 CWI/108 Mo. 10-12 ?
2I1 CWI/109 We. 10-12 ?
3AR1
3AR2
CWI/112 We. 8-10 ?
3AR1
3AR2
CWI/113 Mo. 12-14 ?
3E1 CWI/114 We. 12-14 ?
3E1 CWI/115 Tu. 12-14 ?
3E2 CWI/116 We. 12-14 ?
3E2 CWI/117 Tu. 12-14 ?
3E3 CWI/118 We. 12-14 ?
3E3 CWI/119 Tu. 12-14 ?
3I1 CWI/120 Mo. 12-14 ?
3I1
3I4
CWI/121 We. 8-10 ?
3I2 CWI/122 Mo. 12-14 ?
3I2 CWI/123 We. 8-10 ?
3I3 CWI/124 Mo. 12-14 ?
3I3 CWI/125 We. 8-10 ?
3I4 CWI/126 Mo. 12-14 ?
3IB-E CWI/127 Mo. 12-14 ?
3IB-E CWI/128 We. 8-10 ?
3T1 CWI/131 Tu. 12-14 ?
3T1 CWI/132 We. 12-14 ?
3T2 CWI/133 We. 12-14 ?
3T2 CWI/134 Tu. 12-14 ?
3T3 CWI/135 Tu. 12-14 ?
3T3 CWI/136 We. 12-14 ?
4E1
4T1
CWI/139 Mo. 8-10 ?
4E1 CWI/140 Th. 12-14 ?
4T1 CWI/141 Th. 12-14 ?
rezerw CWI/142 Th. 10-12 ?
rezerw CWI/143 Tu. 14-16 ?
rezerw CWI/144 Th. 12-14 ?
rezerw CWI/145 Fr. 8-10 ?
rezerw CWI/146 Fr. 12-14 ?
5IB-A ZIN/0 Fr. 10-12 ?
5IB-A ZIN/0 Tu. 10-12 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.05.10 05:43.39