Zimowa Sesja Egzaminacyjna 2018/2019

Opracowanie planu: Przemysław Miazga

Data ostatniej modyfikacji 2019.01.28 13:49

Studia I stopnia
Sem. Gr. 2019
01.28
2019
01.29
2019
01.30
2019
01.31
2019
02.01
2019
02.02
  2019
02.04
2019
02.05
2019
02.06
2019
02.07
2019
02.08
2019
02.09
1 I ANA1
14-17

AR(105)
108
AL(118)
162
202
    ANA1
8-11

AR(105)
108
162
202
      ALIN
11-14

017B
108
AL(118)
133
162
      ALIN
8-11

AR(105)
108
161
162
 
2 I POEL
8-11

202
  FO
14-17

AR(105)
170
  PTCY
11-14

017B
AR(105)
    MAD
11-14

161
PTCY
11-14

AR(105)
POEL
11-14

162
FO
14-17

AR(105)
MAD
14-17

161
 
3 I   TSI
17-20

017B
161
202
  MPS
14-17

108
AL(118)
161
  AISDI
8-11

AR(105)
AL(118)
  TSI
8-11

AL(118)
MPS
8-11

AR(105)
162
AISDI
11-14

161
     
4 I PODA
8-11

161
  SOI
14-17

161
162
168
          SOI
8-11

161
      PODA
11-14

04B
Serwer STUDIA2 WEiTI 2019.03.21 00:17.01  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl