103A-ELEIM-ISP-PTOM


lab_radiografia_wysokorozdzielcza_instrukcja_nowa.pdf
NMR_lab.pdf
NowyHarmonogramPTOM201819.pdf
Podstawy_fizyczne_obrazowania_MRI.pdf
Podstawy_MRI.pdf
podstawy_obrazowania_USG.pdf
PTOM_Lab_Cw_5_Tomografia_CT_Instrukcja
PTOM_Lab_Cw_5_Tomografia_CT_Materialy.pdf
PTOM_Lab_CW_6_radiografia.pdf
PTOM_Lab_Ćw_1_Gammakamera_.pdf
PTOM_Lab_Ćw_1_Nerki_GFR_.pdf
PTOM_Lab_Ćw_1_Opis__modułu_ECT_NMS.pdf
PTOMpodzial_na_zespoły1819.pdf
Wyklad_10-12.ppt