1. Informacje wstępne (Mariusz Rawski)
 2. Układy cyfrowe - rola i zastosowania (Mariusz Rawski)
 3. Specyfika projektowania układów cyfrowych (Mariusz Rawski)
 4. Metody reprezentacji systemów cyfrowych (Mariusz Rawski)
 5. Języki opisu sprzętu HDL na przykładzie VHDL (Mariusz Rawski)
 6. Jezyk VHDL - podstawy (Mariusz Rawski)
 7. Realizacja logiki kombinacyjnej (Mariusz Rawski)
 8. Realizacja logiki sekwencyjnej (Mariusz Rawski)
 9. Projektowanie z wykorzystaniem FSM (Mariusz Rawski)
 10. Projektowanie hierarchiczne (Mariusz Rawski)
 11. Projektowanie RTL (Mariusz Rawski)
 12. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (Mariusz Rawski)
 13. Synteza strukturalna (Mariusz Rawski)
 14. Metody projektowania (Mariusz Rawski)
 15. Projekt zamka cyfrowego (Mariusz Rawski)
 16. Projektowanie układów synchronicznych (Mariusz Rawski)
 17. Projektowanie układów kryptograficznych (Mariusz Rawski)