Menu:

Linki:IEEE CSS

Sieci i sterowanie systemami

Wykład przedstawia metody projektowania mechanizmów sterowania dla złożonych systemów sieciowych. Rozpatrywane są sieci przesyłu danych, sieci zaopatrzenia, systemy rynkowe, a także zagadnienia optymalizacji o złożonym charakterze.