INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący: prof. nzw dr hab. Piotr Szwemin:
IMiO (pok. 538 GR Vp, tel. 660-5478, szwemin@imio.pw.edu.pl)

Zajęcia odbywają się w sali seminaryjnej IMiO sala 241 w środy od 10:15 do 12:00 (do zakończenia wystąpień) wg poniższego harmonogramu.

Spotkanie informacyjne i organizacyjne 22 marca 2006.
Informacja o I spotkaniu organizacyjnym jest wywieszona na tablicy ogłoszeń
IMiO w GR przy wejściu do Instytutu (od 20.02.06).

 

HARMONOGRAM

seminarium dyplomowego magisterskiego 2

lato 2006

Data

Wygłaszający seminarium

29.03.2006

   

29.03.2006

   

29.03.2006

   

5.04.2006

Michał

Hacia

5.04.2006

Michał

Arciszewski

5.04.2006

Jakub

Jasiński

5.04.2006

Janusz

Rokicki

19.04.2006

Marcin

Romaniuk

19.04.2006

Wojciech

Rybak

19.04.2006

   

19.04.2006

Jakub

Siudy

10.05.2006

Dariusz

Maj

10.05.2006

Marcin

Maraszkiewicz

10.05.2006

Kamil

Kiełbasiński

10.05.2006

Piotr

Pływaczewski

17.05.2006

Tomasz

Głażewski

17.05.2006

Łukasz

Raczkowski

17.05.2006

Zbigniew

Piątek

17.05.2006

Karol

Korszeń

24.05.2006

Radosłąw

Wójtowicz

24.05.2006

Grzegorz

Wąchala

24.05.2006

Paweł

Siemieńczuk

24.05.2006

Łukasz

Jóźwik

31 maja jest terminem rezerwowym.

Informacja o wyznaczonym terminie prezentacji jest podana na tablicy ogłoszeń na II piętrze GR oraz na tej stronie WWW przedmiotu. Wobec braku zapisów na termin 29 marca zostaje odwołany.

Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do wygłoszenia jednego seminarium. Seminaria wygłaszane są ustnie i wspomagane prezentacją materiałów z projektora komputerowego (komputer wyposażony w czytnik CD i złącze USB, system WindowsXP + Office 97 Pl w tym Power Point.). Z uwagi na niedoskonałości tego powszechnie używanego oprogramowania sugeruję weryfikację formy prezentacji na dzień przed wystąpieniem. Dostęp do sali i projektora zapewni p. Jadwiga Radzyńska pok. 239 GR w godz. 8-15ej). Możliwe jest także użycie rzutnika pisma i wspomaganie wystąpienia foliogramami.

Czas prezentacji 20 min + 5 min na dyskusję.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszcza się dwie nieobecności; każda dodatkowa nieobecność (bez względu na przyczyny) powoduje obniżenie oceny. Spóźnienie się na zajęcia lub opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć jest traktowane jako nieobecność.

Dopuszczenie do prezentacji następuje na podstawie złożonej (przed seminarium) akceptacji opiekuna naukowego dyplomanta wyrażonej podpisem opiekuna na kopii strony tytułowej prezentacji.

Zmiana wyznaczonego pierwotnie terminu prezentacji jest możliwa poprzez zamianę między uczestnikami seminarium po uzgodnieniu tej zmiany z prowadzącym przedmiot. Przeniesienie wyznaczonego pierwotnie terminu prezentacji na termin rezerwowy powoduje - bez względu na powód – obniżenie oceny.

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie uzyskanej w semestrze oceny. Ocena uwzględnia:

 

 

Zalecana literatura

C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, 2002.

T. Hindle, Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie, Warszawa, 2000.

A. Wiszniewski, Sztuka mówienia, Videograf II, Chorzów, 2003.

http://wwwzpt.tele.pw.edu.pl/wyklady.htm#TP.