-

PERM
Percepcja maszyn

Semestr "lato 2018"

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi metodami obliczeniowymi z zakresu analizy obrazów i sygnałów, znajdującymi zastosowanie w systemach automatyki i robotyki. Nauczenie projektowania algorytmów realizujących specyficzne funkcje analizy obrazów lub sygnałów.

Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykład i laboratorium. Przedmiot zaliczany jest na podstawie sumarycznego wyniku dwóch sprawdzianów (punktacja 0-60 pkt.) i wyniku laboratorium (punktacja 0-40 pkt.). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie laboratorium i sprawdzianów z zakresu wykładu oraz uzyskanie łącznie przynajmniej 51 punktów.


Prowadzący

Wykład: prof. Włodzimierz Kasprzak
Pokój 565, IAiIS
Konsultacje: poniedziałek, 10.15 - 12
E-mail: W.Kasprzak (at) elka.pw.edu.pl
Tel: 234 - 7866

Laboratorium: mgr inż. Maciej Stefańczyk
Pokój 566, IAiIS
Konsultacje:
E-mail: M.Stefanczyk (at) elka.pw.edu.pl
Telefon: 234 - xxxx


Wykład


Miejsce i termin wykładu: czwartek, godz. 14.15-16, sala 569.

Plan wykładu:

Literatura podstawowa:
  1. [Roz. 1-11] W. Kasprzak. Percepcja maszyn. Skrypt do wykładu PERM, 2017-2018.
  2. [Roz. 4-7, 10] W. Kasprzak: Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy , Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2009.
  3. [Roz. 1-3, 8-9, 11] Steven W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing . Second Edition, California Technical Publishing, San Diego, CA, 1999, on-line: www.dspguide.com.
  4. [Roz. 6-7] W. Malina, M. Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

  1. [Roz. 6-7] I. Pitas. Digital Image Processing Algorithms and Applications. John Wiley, New York, 2000.
  2. OpenCV programmer manual
  3. MATLAB. Image Processing Toolbox.
  4. PCL (point-cloud library) manual

Laboratorium


Miejsce i termin laboratorium: wtorek, godz. 10.15-12, lab. P109.

Plan laboratorium (tymczasowy):Modyfikacja: 7.03.2018