-

MSI [mgr]
Metody sztucznej inteligencji [studia II stopnia]

Semestr 2018L

Cele przedmiotu

Zapoznanie z metodami obliczeniowymi z zakresu sztucznej inteligencji. Nauczenie projektowania racjonalnie działających agentów o możliwościach przeszukiwania i planowania, wnioskowania i decydowania przy niepewnej wiedzy oraz posiadających zdolność uczenia się. Nauczenie metod wnioskowania w warunkach niepewności.

Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Przedmiot zaliczany jest na podstawie sumarycznego wyniku egzaminu (punktacja 0-60 pkt.) i wyniku projektu (punktacja: 0-40 pkt.). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 20 pkt. z projektu i łącznie 51 pkt.

Egzamin (z notatkami)


Wykład

Prowadzący:

Wykład część A (W1-W7): prof. Włodzimierz Kasprzak
Pokój 565, IAiIS
Konsultacje: poniedziałek, 10.15 - 12
E-mail: W.Kasprzak (at) elka.pw.edu.pl
Tel: 234 - 7866

Wykład część B (W8-W14): prof. Andrzej Pacut
Pokój 522, IAiIS
Konsultacje: poniedziałki godz. 12:00
E-mail: pacut (at) ia.pw.edu.pl
Telefon: 234 - 7733

Projekt:

Konsultacje:

Miejsce i termin wykładu: czwartek, godz. 10.15-12, sala 17.

Plan wykładu

Literatura podstawowa:
  1. W. Kasprzak: Inteligentne techniki obliczeniowe - studia magisterskie - rozdz. 1-9. OKNO Politechnika Warszawska, wersja 2, 2015.
  2. A. Pacut: Metody sztucznej inteligencji 2017/2018. Wnioskowanie w warunkach niepewności. IAiIS PW, semestr letni 2017/2018.
  3. A. Pacut: Metody sztucznej inteligencji. Wnioskowanie w warunkach niepewności. Materiały do wykładu z MSI, cz. II. PW, semestr letni 2014.

Literatura uzupełniająca:

  1. S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Third edition. Prentice Hall, 2005, 2010
    http://aima.cs.berkeley.edu
  2. M. Flasiński: Wstęp do sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. (Także w postaci e-booka w wersji angielskiej, wyd. Springer, 2015).

Projekt

Projekt wykonywany będzie w zespołach dwuosobowych. Zadania polegać będą na analizie, projekcie i implementacji komputerowej funkcji racjonalnych agentów realizujących wnioskowanie w warunkach niepewności. Wyniki projektu należy opracować w formie sprawozdania i przedstawić na ostatnich zajęciach.

Miejsce i termin konsultacji projektowych: poniedziałki 10-11 pok. 522 lub poniedziałki parzyste, godz. 14.15-16, lab. P113.

Tematy projektów i harmonogram realizacji stateCodes.txt

Modyfikacja: 17.06.2018r.