Menu:IEEE CSS

Teoria sterowania

Wykład przedstawia teorię projektowania i analizy nieliniowych systemów sterowania. Omawiane są zagadnienia teorii stabilności Lapunowa, elementy teorii prognozowania i estymacji stanu, a także podstawy teorii sterowania optymalnego. Wykład wzbogacony jest licznymi przykładami i ilustracjami z zakresu algebry liniowej, analizy zespolonej oraz teorii równań różnicowych.