Sieci Komputerowe


Harmonogram zajęć

Literatura do przedmiotu

Zasady zaliczania

Wyniki kolokwiów i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych


Instrukcje do laboratoriów:

*Instrukcje mog± ulec zmianie - nowa wersja pojawi się na tydzień przed zajęciami
Uwagi należy kierować do:
dr Edward ¦liwa, p.447a, tel. 5212

e-mail: edek@ise.pw.edu.pl