Sygnały radiolokacyjne i metody ich przetwarzania (SRMP)

Semestr 2013L

Mateusz Malanowski


pokój: 453
tel.: (+48-22) 234-5588
termin konsultacji: czwartki 12-14
email:m.malanowski@elka.pw.edu.pl

Wykłady (czwartki 14-16, s. 120):


Wykład 1 (wstęp)
Wykład 2 (kompresja impulsu)
Wykład 3 (detekcja)
Wykład 4 (detekcja/estymacja)
Wykład 5 (MTI)
Wykład 6 (MTD)
Wykład 7 (filt Kalmana)
Wykład 8 (układ śledzenia)
Wykład 9 (FMCW)
Wykład 10 (SAR)
Wykład 11 (SAR/ISAR)
Wykład 12 (PCL)
Wykład 13 (szumowy)

Laboratoria (wtorki 12-14, 14-16, s. 022):


1. Kompresja impulsu (12.03.2013)
2. Detekcja CFAR (26.03.2013)
3. Filtracja MTI/MTD (09.04.2013)
4. Śledzenie (23.04.2013)

Projekt (przykładowe tematy):


1. Analiza porównawcza różnych impulsów sondujących.
2. Analiza porównawcza różnych algorytmów CFAR.
3. Realizacja układu śledzenia z detekcją manewru obiektu.
4. Porównanie układów śledzenia z różnymi algorytmami asocjacji danych pod kątem wrażliwości na fałszywe wykrycia.
5. Porównanie różnych metod inicjalizacji trasy.
6. Zaprojektowanie i realizacja układu przetwarzania radaru do detekcji obiektów powietrznych.
7. Realizacja przetwarzania w radarze SAR z kompensacją ruchu.
8. Realizacja przetwarzania sygnałów w radarze szumowym z falą ciągłą.
9. Realizacja przetwarzania sygnałów w radarze FMCW.
10. Analiza problemu jednoznacznego pomiaru odległości i prędkości w radarze MTI/MTD.
11. Przetwarzanie rzeczywistych danych z radaru SAR.
12. Przetwarzanie rzeczywistych danych z radaru pasywnego.
13. Przetwarzanie rzeczywistych danych z radaru szumowego.

Literatura:


1. Z. Czekała, Parada radarów, Bellona, 1999.
2. M. I. Skolnik, (Ed.) Radar Handbook. 3-rd Edition, McGraw-Hill, 2008.
3. M. I. Skolnik, Introductions to radar systems. McGraw-Hill, 2006.
4. M. A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing. McGraw-Hill, 2005.
5. P. Z. Peebles, Radar Principles. John Wiley and Sons, Inc., 1998.
6. T. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, 2009.
7. A.V. Oppenheim, Sygnały cyfrowe, przetwarzanie i zastosowania, WNT, 1982.

Przydatne linki:


Seria wykładów Introduction to Radar Systems (MIT Lincoln Laboratory)
Strona Radartutorial.eu
Radar - Wikipedia PL
Radar - Wikipedia EN
Bumar Elektronika