-

PERM
Percepcja maszyn

Semestr 2017L

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi metodami obliczeniowymi z zakresu analizy obrazów i sygnałów, znajdującymi zastosowanie w systemach automatyki i robotyki. Nauczenie projektowania algorytmów realizujących specyficzne funkcje analizy obrazów lub sygnałów.

Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykład i laboratorium. Przedmiot zaliczany jest na podstawie sumarycznego wyniku dwóch sprawdzianów (punktacja 0-60 pkt.) i wyniku laboratorium (punktacja 0-40 pkt.). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie laboratorium i sprawdzianów z zakresu wykładu oraz uzyskanie łącznie przynajmniej 51 punktów.


Prowadzący

Wykład: prof. Włodzimierz Kasprzak
Pokój 565, IAiIS
Konsultacje: wtorek, 12.15 - 14
E-mail dostępny na stronie przedmiotu
Tel: 234 - 7866

Laboratorium: mgr inż. Maciej Stefańczyk
Pokój 566, IAiIS
Konsultacje:
E-mail dostępny na strony przedmiotu
Telefon: 234 - xxxx


Wykład


Miejsce i termin wykładu: czwartek, godz. 14.15-16, sala 18.

Plan wykładu (tymczasowy):

Literatura podstawowa:
  1. [Roz. 1-12] W. Kasprzak. Percepcja maszyn. Skrypt do wykładu PERM, 2017.
  2. [Roz. 1-6, 12] W. Kasprzak: Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy , Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2009.
  3. [Roz. 1-6, 12] W. Kasprzak: Image and Speech RecognitionLecture notes, WUT, 2015.
  4. [Roz. 7-12] Steven W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing . Second Edition, California Technical Publishing, San Diego, CA, 1999, on-line: www.dspguide.com.
  5. [Roz. 3-4] W. Malina, M. Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

  1. [Roz. 3-4] I. Pitas. Digital Image Processing Algorithms and Applications. John Wiley, New York, 2000.
  2. OpenCV programmer manual
  3. MATLAB programmer manual
  4. PCL (point-cloud library) manual

Laboratorium


Miejsce i termin laboratorium: czwartek, godz. 10.15-12, lab. P109.

Plan laboratorium (tymczasowy):Modyfikacja: 18.06.2017 r.