-

PERM
Percepcja maszyn

Semestr 2017L

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi metodami obliczeniowymi z zakresu analizy obrazów i sygnałów, znajdującymi zastosowanie w systemach automatyki i robotyki. Nauczenie projektowania algorytmów realizujących specyficzne funkcje analizy obrazów lub sygnałów.

Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykład i laboratorium. Przedmiot zaliczany jest na podstawie sumarycznego wyniku dwóch sprawdzianów egzaminu (punktacja 0-60 pkt.) i wyniku laboratorium (punktacja 0-40 pkt.). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie laboratorium i sprawdzianów z zakresu wykładu oraz uzyskanie łącznie przynajmniej 51 punktów.


Prowadzący

Wykład: prof. Włodzimierz Kasprzak
Pokój 565, IAiIS
Konsultacje: wtorek, 12.15 - 14
E-mail dostępny na stronie przedmiotu
Tel: 234 - 7866

Laboratorium: mgr inż. Maciej Stefańczyk
Pokój 566, IAiIS
Konsultacje:
E-mail dostępny na strony przedmiotu
Telefon: 234 - xxxx


Wykład


Miejsce i termin wykładu: czwartek, godz. 14.15-16, sala 18.

Plan wykładu (tymczasowy):

Literatura podstawowa:
  1. W. Kasprzak: Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy , Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2009.
  2. W. Kasprzak. Percepcja maszyn. Skrypt do wykładu PERM, 2017.
  3. Steven W. Smith. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Second Edition, California Technical Publishing, San Diego, CA, 1999, on-line: www.dspguide.com.
  4. W. Malina, M. Smiatacz. Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

  1. I. Pitas. Digital Image Processing Algorithms and Applications. John Wiley, New York, 2000.
  2. OpenCV programmer manual
  3. MATLAB programmer manual
  4. PCL (point-cloud library) manual

Laboratorium


Miejsce i termin laboratorium: czwartek, godz. 10.15-12, lab. P109.

Plan laboratorium (tymczasowy):Modyfikacja: 13.03.2017 r.