-

MSI
Metody sztucznej inteligencji

Semestr letni 2014 r.

Cele przedmiotu

Zapoznanie z metodami obliczeniowymi z zakresu sztucznej inteligencji. Nauczenie projektowania racjonalnie działających agentów o możliwościach przeszukiwania i planowania, wnioskowania i decydowania przy niepewnej wiedzy oraz posiadających zdolność uczenia się.

Zaliczenie przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Przedmiot zaliczany jest na podstawie sumarycznego wyniku egzaminu (punktacja 0-60 pkt.) i wyniku projektu (punktacja: 0-40 pkt.). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie przynajmniej 51 punktów.

Egzaminy (z notatkami) I: 23.06.2014, g. 8.30, s. 569. (termin zmieniony!)
II: 27.06.2014, g. 14, s.17
III: 11.09.2014, g. 11, s. 6

Zaliczanie projektu:

Wpisy ocen:


Wykład

Prowadzący:

Część I (W1-W7): prof. Włodzimierz Kasprzak
Pokój 565, IAiIS
Konsultacje: środa, 12-14
Telefon: 234 - 7866

Część II (W8-W14): prof. Andrzej Pacut
Pokój 522, IAiIS
Konsultacje: wtorek, 8-10
Telefon: 234 - 7733


Miejsce i termin wykładu: czwartek, godz. 12.15-16, sala 168.

Plan wykładu

Literatura podstawowa:
  1. S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Third edition. Prentice Hall, 2005.
    http://aima.cs.berkeley.edu
  2. W. Kasprzak: Inteligentne techniki obliczeniowe - studia magisterskie. Rozdziały 1-6. OKNO Politechnika Warszawska, wersja 2, 2013.
  3. A.Pacut: Metody sztucznej inteligencji. Wnioskowanie w warunkach niepewności. Skrypt do wykładu, PW, semestr letni 2013/14.

Literatura uzupełniająca:

  1. M. Flasiński: Wstęp do sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  2. W. Traczyk: Inżynieria wiedzy. Warszawa, 2010.

Strona domowa MSI: serwer studia - przedmiot MSI.A

Projekt

Zespoły 2-3 osobowe analizują, projektują i implementują programy komputerowe, realizujące funkcje racjonalnych i autonomicznych agentów, rozwiązujących realne problemy metodami omawianymi na wykładzie. Każdy zespół otrzyma zagadnienia do rozwiązania. Przedstawić należy też zwięzłą dokumentację końcową.

Prowadzący:

dr inż. J. Putz-Leszczyńska
Pokój , IAiIS
Konsultacje:
E-mail: jputz@elka.pw.edu.pl

Harmonogram projektu:Modyfikacja: 14.06.2014 r.