Oprogramowanie dostepne dla pracowników i studentów WEiTI


 
 

Oprogramowanie firmy ArcaBit

 

Oprogramowanie antywirusowe ArcaVir Protection dla pracowników i studentów Wydziału.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych podpisał umowę z firmą ArcaBit na mocy której w ramach Programu ArcaVir dla Uczelni wszyscy pracownicy i studenci naszego Wydziału mogą pobrać i zainstalować oprogramowania antywirusowe ArcaVir System Protection.

Każdy pracownik lub student może pobrać tylko jedną licencję.

Oprogramowanie to może być używane przez pracowników i studentów tylko do celów dydaktycznych lub naukowych. Licencji oprogramowania nie można używać do celów komercyjnych oraz odsprzedawać osobom trzecim.


Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2016.04.26 12:51