Rodzaj studiów Kierunki/Specjalności
D Z 8 Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim (inżynierskie)
D Z 8 Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim (inżynierskie)
D Z 7 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
D Z 1 Międzynarodowy program wymiany studentów LLP-Erasmus
D M 4 Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
D M 4 Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (magisterskie)
D D 8 Studia doktoranckie (trzeciego stopnia)
W Z 8 Studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia - Radiokomunikacja i techniki multimedialne
Z Z 8 Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia - Elektronika i telekomunikacja
Z M 4 Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia - Informatyka