17Z


2018.02.25 20:23.12

 

up help

Objaśnienia do rozkładu zajęć

 1. Kody przedmiotów i realizacji wyjaśnia Plan Studiów.
 2. Duże litery oznaczają:
  Wykład Ćwiczenia Laboratorium
  Projekt Zajęcia lekcyjne Konwersatorium
 3. Następujące skróty oznaczają sale:
 4. Zapis /n oznacza, że zajęcia wymagają podziału na grupy a ten termin przypisany jest do grupy n.
  Uwaga: Numery grup nie muszą być kolejne. A oglądając plany wzorcowe semestrów widzimy tylko terminy grup przypisanych do danego semestru.
 5. Studenci są zobligowani do zapisywania się na listy zajęć limitowanych (laboratoria, ćwiczenia) na pierwszych zajęciach w pierwszym tygodniu, tak aby wszystkie zajęcia wypadające w tygodniach parzystych mogły być odrabiane począwszy od drugiego tygodnia zajęć. Ze względu na ograniczoną przepustowość niektórych zajęć (np. laboratoryjnych), nie każdy student może być zapisany do grupy zajęciowej w dogodnym terminie, np. zarezerwowanym w rozkładzie zajęć dla jego grupy studenckiej. Student może być wtedy zapisany na zajęcie w innym, dodatkowym terminie zaproponowanym przez prowadzącego, jeśli nie koliduje to z innymi zajęciami grupy. W przypadku nadmiernej liczby chętnych na niektóre zajęcia, o zapisie studentów decyduje prowadzący.
 6. Ustalenia dotyczące organizacji zajęć - Harmonogram roku i Kalendarz zajęć
 7. Na rozkładzie zajęć mogą być jeszcze nanoszone poprawki - w pierwszych 2 tygodniach zajęć proszę kontrolować jego aktualność.

Prodziekan ds.Nauczania

Serwer STUDIA2 WEiTI 2018.02.25 20:23.12  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl