Przedmiotowe listy dyskusyjne


Poczynając od semestru zimowego 1999/2000 są tworzone zajęciowe listy dyskusyjne, działające w oparciu o pocztę elektroniczną. Oznacza to, że dla każdego przedmiotu i każdej realizacji, uruchomionej w danym semestrze, jest tworzony adres pocztowy postaci:

XYZ.R@elka.pw.edu.pl

gdzie: XYZ oznacza kod przedmiotu, np. SYSOP natomiast R - oznacza realizację, np. A na przykład, dla przedmiotu Systemy Operacyjne, realizacja A, prowadzonego na Wieczorowych Studiach Zawodowych - Informatyka, adres ten ma postać SYSOP.A@elka.pw.edu.pl

Wiadomość wysłana na adres listy dyskusyjnej jest rozsyłana do wszystkich członków listy, tak samo jest rozsyłana odpowiedź na tę wiadomość. Członkami listy dyskusyjnej danego przedmiotu i realizacji są wszyscy studenci, zapisani na ten przedmiot i realizację, oraz prowadzący, który jest właścicielem listy.

Uwagi:
  1. listy są tworzone z początkiem semestru,
  2. na adres listy mogą wysyłać wiadomości tylko jej członkowie, tzn. adres nadawcy musi być adresem jednego z członków listy,
  3. wiarygodność nadawcy i ochrona wiadomości są takie same jak w poczcie elektronicznej,
  4. dla każdej listy jest tworzone archiwum kasowane na koniec semestru,
  5. pomocą i informacją służą administratorzy serwerów mion i elektron.

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2006.01.05 22:37