Następny: Co zrobić w Powyżej: Zarządzanie kluczami Poprzedni: Jak chronić klucz

Unieważnianie klucza publicznego

Jeśli dojdzie do ujawnienia klucza, tzn. odtajnienia i klucza i broniącego go hasła (musisz się jeszcze o tym jakoś dowiedzieć!), należy wygenerować odpowiednie "zawiadomienie" - metrykę odtajnienia klucza. Służy do tego polecenie:

        pgp -kd nazwa_twojego_klucza
PGP wywołane w ten sposób generuje taką metrykę, unikalną dla danego klucza, oraz opatrzoną jego sygnaturą. Należy ją teraz rozesłać do możliwie największej liczby posiadaczy Twojego klucza publicznego. Ich PGP automatycznie zablokuje posiadane przez nich kopie Twojego klucza przed ewentualnym użyciem. Oczywiście w przypadku odtajnienia klucza prywatnego należy bezzwłocznie stworzyć nową parę kluczy. Można wtedy wysłać znajomym nowy klucz publiczny, wraz z metryką odtajnienia starego.

Tego samego mechanizmu można używać w przypadku potrzeby unieważnienia starego klucza z innych powodów niż jego odtajnienie.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik