Następny: Ochrona klucza publicznego Powyżej: Zarządzanie kluczami Poprzedni: Kopiowanie klucza z

Przeglądanie zawartości bazy kluczy

Do przeglądania kluczy służy polecenie:


    pgp -kv[v] [nazwa_uzytkownika] [baza_kluczy]
Które wypisuje wszystkie klucze pasujące do podanego identyfikatora. Brak identyfikatora powoduje wyświetlenie wszystkich kluczy zawartych w podanym pliku. Domyślnie przeszukiwana jest baza "pubring.pgp", by przejrzeć klucze prywatne, podaj "secring.pgp" (o ile tak nazywa się Twoja baza). Domyślnym rozszerzeniem pliku zawierającego klucze jest ".pgp".

W dalszej części podręcznika zostanie wyjaśniona filozofia sygnowania i certyfikowania cudzych kluczy publicznych. Tymczasem, do przeglądania wszystkich sygnatur opatrujących dany klucz służy polecenie:


    pgp -kvv [nazwa_użytkownika] [baza_kluczy]
Jeśli chcesz obejrzeć zawartość innego, konkretnego pliku zawierającego klucze, możliwe jest wydanie polecenia postaci:

    pgp plik_z_kluczami
PGP wymieni wszystkie znalezione w tym pliku klucze i spróbuje dołączyć je do standardowej bazy kluczy.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik