Następny: Kopiowanie klucza z Powyżej: Zarządzanie kluczami Poprzedni: Dodawanie klucza do

Usuwanie kluczy lub identyfikatorów z bazy

Polecenie:


        pgp -kr nazwa_użytkownika [baza_kluczy]
Powoduje przeszukanie bazy kluczy i usunięcie identyfikatora lub klucza pasującego do podanego łańcucha. Domyślną nazwą bazy kluczy jest "pubring.pgp". Jeśli znaleziony klucz posiada więcej niż jeden identyfikator, PGP zapyta Cię, czy chcesz usunąć cały klucz czy tylko wskazane identyfikatory.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik