Następny: Konfiguracja PGP: plik Powyżej: Tematy zaawansowane Poprzedni: Przesyłanie szyfrogramów e-mailem:

Zmienne środowiskowe

PGP potrzebuje do pracy kilku plików, takich jak baza kluczy publicznych "pubring.pgp", prywatnych "secring.pgp", inicjator liczb losowych "randseed.bin", plik konfiguracyjny PGP "config.txt" (lub "pgp.ini" lub ".pgprc") i plik językowy "language.txt". Katalog, w którym się znajdują, określa zmienna środowiskowa PGPPATH. Na przykład pod MS-DOSem jej ustawianie może wyglądać tak:


        SET PGPPATH=C:\PGP
Spowoduje to że PGP będzie następnym razem szukać w/w plików w katalogu C:\PGP. Powyższe polecenie najlepiej umieścić jest w pliku AUTOEXEC.BAT, wtedy automatycznie będzie wykonywane przy każdym rozpoczęciu pracy. Jeśli zmienna PGPPATH nie zostanie zdefiniowana, PGP będzie szukać potrzebnych plików w bieżącym katalogu.

[UWAGA: niektóre kiepsko napisane programy instalacyjne szukają w pliku AUTOEXEC.BAT napisu "PATH=" i znajdują go w powyższym tekście, w wyniku czego dopisują swoje ścieżki w niewłaściwym miejscu - dlatego instalując oprogramowanie trzeciorzędnych firm lepiej czasowo usunąć lub "popsuć" to polecenie (swoją drogą chyba nieszczęśliwie wybrana nazwa) -JBW]


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik