Następny: Rozszyfrowywanie i sprawdzanie Powyżej: Użytkowanie Poprzedni: Podpis i szyfrowanie

Używanie konwencjonalnej kryptografii

Czasem potrzebne jest zaszyfrowanie czego¶ w konwencjonalny sposób, jednym hasłem. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy chcesz zabezpieczyć plik który nie będzie nigdzie wysyłany, a mog± mieć do niego dostęp osoby niepowołane. Ponieważ szyfruje i deszyfruje go ta sama osoba, użycie kryptografii publicznej nie jest potrzebne.

Do szyfrowania pliku przy uzyciu konwencjonalnej kryptografii służy polecenie:


        pgp -c plik
Wygeneruje zaszyfrowany plik o nazwie "plik.pgp", bez korzystania z kluczy publicznych, identyfikatów itp. Zostaniesz natomiast poproszony o podanie hasła, którym ma być zabezpieczony plik. Nie musi to być, ani nawet nie powinno, hasło które zabezpiecza Twój klucz prywatny. PGP próbuje poddać wej¶ciowy plik kompresji.

Otrzymany szyfrogram nigdy nie będzie taki sam, nawet mimo użycia tego samego hasła.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik