Następny: Używanie konwencjonalnej kryptografii Powyżej: Użytkowanie Poprzedni: Cyfrowy podpis (sygnowanie

Podpis i szyfrowanie

Złożenie cyfrowego podpisu pod tekstem, a następnie zaszyfrowanie go kluczem publicznym adresata:


        pgp -es tekst_jawny nazwa_odbiorcy [-u nazwa_twojego_klucza]
(argument w [nawiasach] jest opcjonalny)

Program wygeneruje plik z rozszerzeniem ".pgp". Plik wejściowy zostanie najpierw podpisany Twoim kluczem prywatnym, a następnie zaszyfrowany kluczem publicznym adresata. Program szuka klucza publicznego adresata w bazie kluczy publicznych, posługując się podanym identyfikatorem. Jeśli opuścisz ten identyfikator to PGP poprosi o jego podanie. Klucz prywatny jest pobierany z bazy kluczy prywatnych i opuszczenie jego nazwy (w opcji -u) spowoduje użycie pierwszego znalezionego w bazie klucza.

PGP będzie próbowało poddać wejściowy plik kompresji.

Jeśli plik ma być przesyłany emailem, musi być przekodowany na znaki ASCII. Należy wówczas dodać opcję -a.

Możesz oczywiście zaszyfrować podpisany list do więcej niż jednego odbiorcy. Podaj ich identyfikatory w linii poleceń.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik