Następny: Cyfrowy podpis (sygnowanie Powyżej: Użytkowanie Poprzedni: Szyfrowanie listu

Szyfrowanie listu dla wielu odbiorców

Jeśli chcesz, by Twój list mogła przeczytać więcej niż jedna osoba, możesz zaszyfrować go kilkoma kluczami publicznymi. W tym celu należy dodać do linii poleceń identyfikatory ich właścicieli. Każdy z nich będzie mógł rozszyfrować list:


        pgp -e list.txt Krzysztof Pawel Zenon
Program wygeneruje szyfrogram list.pgp, który będą mogli przeczytać Krzysztof, Paweł i Zenon. W linii komend możesz podać dowolną liczbę odbiorców, przy czym oczywiście musisz posiadać klucz publiczny każdego z nich.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik