Następny: Szyfrowanie listu dla Powyżej: Użytkowanie Poprzedni: Ściągawka z podstawowych

Szyfrowanie listu

Szyfrowanie tekstu kluczem publicznym adresata:


    pgp -e tekst_jawny nazwa_odbiorcy
Komenda ta generuje szyfrogram w postaci pliku o nazwie pliku zawierającego tekst jawny z rozszerzeniem ".pgp". Przykłady:

    pgp -e list.txt Krzysztof
lub:

    pgp -e list.txt "Krzysztof S"
W pierwszym przypadku program przeszuka bazę kluczy znajdującą w pliku "pubring.pgp" w poszukiwaniu metryki, zawierającej łańcuch "Krzysztof" w polu identyfikatora użytkowanika. W drugim przypadku znajdzie metryki zawierające łańcuch "Krzysztof S". A zatem łańcuch zawierający wewnątrz spacje musi być umieszczony w cudzysłowach. Małe i duże litery nie są rozróżniane. Znaleziony klucz zostanie użyty do zaszyfrowania pliku, podanego jako pierwszy parametr. [w praktyce PGP użyje do szyfrowania tylko pierwszego klucza zawierającego podany ciąg znaków -PK]

Przed szyfrowaniem PGP próbuje poddać plik kompresji, co w znaczącym stopniu utrudnia złamanie oraz powoduje, że szyfrogram jest zwykle o 1/3 mniejszy niż oryginalny plik. [w przypadku tekstów -PK]

Do przesłania zaszyfrowanego listu pocztą elektroniczną szyfrogram musi być dodatkowo przekodowany na znaki ASCII (patrz poniżej), przez dodanie opcji -a.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik