Następny: Ściągawka z podstawowych Powyżej: PGP 2.6.2 Poprzedni: Instalacja

Użytkowanie

[Oto wykaz używanych przeze mnie nazw parametrów umieszczanych w linii poleceń wraz z krótkim wyjaśnieniem:

tekst jawny
nazwa pliku przeznaczonego do zaszyfrowania; może to być równie dobrze plik binarny, np. ZIP, ale nazwa bierze się z faktu, że na ogół szyfrowane są pliki tekstowe; jest ona zresztą zgodna z terminologią kryptograficzną
nazwa
jakakolwiek część identyfikatora użytkownika, pozwalająca jednoznacznie określić żądany klucz; zwykle będzie to nazwisko właściciela klucza lub część jego adresu emailowego
szyfrogram
nazwa pliku zawierającego zaszyfrowany tekst, sygnaturę, bądź klucz -PK]Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik