Następny: Użytkowanie Powyżej: PGP 2.6.2 Poprzedni: Jak to działa?

Instalacja

PGP dla systemu MS-DOS jest rozprowadzane w postaci archiwum o nazwie postaci: PGPxx.ZIP, gdzie xx jest numerem wersji (na przykład dla wersji 2.6.2 będzie to PGP262.ZIP). Do rozpakowania archiwum służy popularny program PKUNZIP, lub unixowy "unzip". Archiwum zawiera szereg plików, z których jako z pierwszym powienieneś zapoznać się z dokumentem README.DOC zawierającym najważniejsze informacje, uzupełnienia i nowości w aktualnej wesji PGP.

Jeśli posiadasz już starszą wersję PGP, powinieneś ją usunąć dla uniknięcia konfliktów nazw.

Instalacja PGP na Twoim komputerze ogranicza się do skopiowania archiwum do oddzielnego katalogu na twardym dysku (np. C:\PGP) i rozpakowania go PKUNZIPem. Zalecane jest też wprowadzenie paru dodatków do pliku AUTOEXEC.BAT, ale można to zrobić później. Jeśli instalujesz PGP po raz pierwszy, następnym krokiem będzie wygenerowanie pary kluczy - prywatnego i publicznego - komendą "pgp -kg".

Instalacja w systemach Unix i VAX/VMS wymaga dodatkowo ściągnięcia kodu źródłowego PGP i skompilowania go lokalnym kompilatorem języka C. Do archiwum zawierającego kod źródłowy PGP dołączony został plik "Makefile" obsługiwany przez większość unixowych kompilatorów.

Szczegóły instalacji oraz zalecane zmiany w AUTOEXEC.BAT opisane są w pliku SETUP.DOC,


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik