Następny: Po co mi Powyżej: PGP 2.6.2 Poprzedni: Uwagi do przekładu

Wstęp

Pretty Good(tm) Privacy (PGP), produkt Phil's Pretty Good Software, jest zaawansowanym systemem kryptograficznym przeznaczonym dla systemów MSDOS, Unix, VAX/VMS i innych. PGP pozwala na wygodną wymianę plików lub listów z zapewnieniem prywatności i wiarygodności. Prywatność w tym przypadku oznacza, że przeczytać dany list będą mogły tylko osoby dla których będzie on przeznaczony. Wiarygodność autorstwa listu gwarantują techniki "podpisu cyfrowego".

Wygoda używania PGP to brak utrudnień występujących przy pracy z konwencjonalnym oprogramowaniem kryptograficznym, związanych z zarządzaniem kluczami. Do wymiany kluczy nie są wymagane specjalne, bezpieczne kanały łączności. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu w PGP nowej i potężnej technologii zwanej kryptografią publiczną.

PGP łączy wygodę systemu publicznego Rivest-Shamir-Adleman (RSA) z szybkością tradycyjnej kryptografii, mechanizmami autoryzacji tekstów (podpisu cyfrowego), kompresją danych przed szyfrowaniem, ergonomicznym wykonaniem i wreszcie zaawansowaną filozofią zarządzania kluczami. Co więcej, PGP przeprowadza wszystkie te operacje szybciej niż większość innych implementacji tego typu. PGP jest systemem dla wszystkich.

PGP nie posiada funkcji komunikacji modemowej itp. Do tego celu musisz używać odrębnych programów. [PGP jako takie nie jest również programem do obsługi poczty elektronicznej; za to wiele takich programów przewiduje możliwość jego podłączenia, np. GoldED, elm-pgp; istnieje również specjalny interfejs dla programów pracujących w Windows (Eudora, Pegasus) - Private Idaho -PK]

Pierwsza część podręcznika PGP pt. "Podstawy obsługi", omawia pokrótce główne opcje; powinien zapoznać się z nią każdy użytkownik. W części II pt. "Tematy szczegółowe" opisane są dokładnie wszystkie oferowane przez PGP funkcje i zastosowania. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pragnących szerzej poznać i wykorzystać PGP. Opis techniczny zastosowanych algorytmów i formatów danych jest zawarty w odrębnym dokumencie.


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik