Następny: Kwestie prawne Powyżej: PGP 2.6.2 Poprzedni: Do użytkowników Macintosha

Krótki przegląd poleceń PGP

Szyfrowanie, deszyfrowanie, podpisy:
Szyfrowanie tekstu kluczem publicznym adresata:


    pgp -e plik_tekstowy nazwa_adresata
Składanie elektronicznego podpisu (sygnatury) przy pomocy Twojego klucza tajnego (tekst jest pakowany razem z sygnaturą):

    pgp -s plik_tekstowy [-u nazwa_twojego_klucza]
Elektroniczny podpis pod plikiem tekstowym (tekst nie jest pakowany, sygnatura na końcu):

    pgp -sta plik_tekstowy [-u nazwa_twojego_klucza]
Elektroniczny podpis, a następnie szyfrowanie dokumentu kluczem publicznym adresata:

    pgp -es plik_tekstowy nazwa_adresata [-u nazwa_twojego_klucza]
Rozszyfrowanie lub sprawdzenie elektronicznego podpisu pliku:

    pgp otrzymany_szyfrogram [-o plik_tekstowy]
Szyfrowanie pliku dla kilku odbiorców:

    pgp -e plik_tekstowy odbiorca1 odbiorca2 .. odbiorca-n

Zarządzanie kluczami
Generowanie własnej pary kluczy - publicznego i prywatnego:


    pgp -kg
Dodawanie nowych kluczy do bazy:

    pgp -ka plik_z_nowymi_kluczami [zbiór_kluczy]
Wyciąganie (kopiowanie) dowolnego klucza z bazy:

    pgp -kx nazwa_klucza plik_docelowy [baza_kluczy]
lub:

    pgp -kxa nazwa_klucza plik_docelowy [baza_kluczy]
Przeglądanie bazy kluczy:

    pgp -kv[v] [nazwa_klucza] [baza_kluczy]
Sprawdzanie "odcisku" klucza, np. w celu uzgodnienia go z właścicielem przez telefon:

    pgp -kvc [nazwa] [baza_kluczy]
Przeglądanie bazy i sprawdzanie sygnatur uwierzytelniających klucze publiczne:

    pgp -kc [nazwa] [baza_kluczy]
Zmiana/dodawanie identyfikatorów użytkownika lub hasła Twojego klucza tajnego:

    pgp -ke nazwa_twojego_klucza [baza_kluczy]
Zmiana zaufania w stosunku do danego użytkownika:

    pgp -ke nazwa_klucza [baza_kluczy]
Usuwanie klucza/identyfikatora z bazy kluczy publicznych:

    pgp -kr nazwa_klucza [baza_kluczy]
Uwierzytelnianie czyjegoś klucza Twoim własnym (sygnowanie):

    pgp -ks nazwa_klucza [-u nazwa_twojego_klucza] [baza_kluczy]
Usuwanie wskazanych sygnatur z kluczy:

    pgp -krs nazwa_klucza [baza_kluczy]
Anulowanie Twojego klucza i wydanie certyfikatu odtajnienia klucza:

    pgp -kd nazwa_twojego_klucza
Blokowanie/uaktywnianie kluczy:

    pgp -kd nazwa_klucza

Różne:
Rozszyfrowanie tekstu bez naruszania sygnatury:


    pgp -d szyfrogram
Tworzenie elektronicznego podpisu w postaci oddzielnego pliku:

    pgp -sb plik_tekstowy [-u nazwa_twojego_klucza]
Oddzielanie sygnatury od już podpisanego pliku:

    pgp -b szyfrogram

Opcje, które mogą wchodzić w skład innych poleceń:
Dodanie opcji -a powoduje wygenerowanie szyfrogramu zapakowanego w znaki ASCII, tak by można było go przesłac pocztą itp. (jak uuencode):


    pgp -sea plik_tekstowy nazwa_adresata
lub:

    pgp -kxa nazwa_klucza plik_docelowy [baza_kluczy]
Opcja -w (wipe) powoduje zamazanie i nadpisanie tekstu jawnego po sygnowaniu lub/i zaszyfrowaniu; spryciarzom uniemożliwia jego odtworzenie:

    pgp -sew plik_tekstowy nazwa_adresata
Opcja -t (text) sugeruje, że przetwarzany plik jest tekstem, i powinien być przekonwertowany wg lokalnej specyfiki:

    pgp -seat plik_tekstowy nazwa_adresata
Sama opcja -m (more) pozwala na obejrzenie rozszyfrowanego tekstu:

    pgp -m szyfrogram
Opcja -m, użyta podczas szyfrowania, powoduje, że po rozszyfrowaniu plik nie będzie zapisany na dysk, tylko wyświetlony na ekranie ("For Your Eyes Only"):

    pgp -steam plik_tekstowy nazwa_adresata
Opcja -p powoduje odzyskanie oryginalnej nazwy zaszyfrowanego pliku:

    pgp -p szyfrogram
Opcja -f umożliwia korzystanie z stdin i stdout na modłę Unixową:

    pgp -feast nazwa_adresata <plik_wej >plik_wyj
[wg nomenklatury MSDOS-owej PGP pracuje w tym trybie jako tzw. filtr - stąd "f" -JBW]


Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik