Następny: Przedmowa do wersji

Pretty Good Privacy
czyli
kryptografia publiczna dla mas

Philip Zimmerman


tłumaczenie: Paweł Krawczyk
korekta: Janusz B. Wiśniewski

PGP w wersji 2.6.2
30 września 1994

Motto:


Mało znaczy wszystko co robisz, ale
bardzo ważne jest byś to zrobił w ogóle
- Mahatma Gandhi

Abstract:

PGP(tm) jest programem zapewniającym zaawansowaną ochronę poczty elektronicznej (email) i danych przy wykorzystaniu kryptografii z kluczem publicznym. Pozwala na bezpieczną wymianę informacji z ludźmi, których nie musisz znać osobiście, bez potrzeby utrzymywania specjalnych kanałów łączności do wymiany kluczy. PGP jest szybkie, ergonomiczne i posiada bogaty zestaw funcji zarządzania kluczami, elektronicznymi podpisami i kompresją danych.

Program i dokumentacja (c) copyright 1990-1994 Philip Zimmermann. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje nt. licencji, dystrybucji, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, zastrzeżeń wykorzystania i eksportu zamieszczone są w rozdziale "Kwestie prawne" drugiej części podręcznika. Dystrybucją PGP zajmuje się Massachusetts Institute of Technology.

Tłumaczenie dokumentacji i komunikatów PGP za zgodą Autora, Philipa Zimmermana. Polska wersja językowa PGP copyright 1995 by Paweł Krawczyk. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w jakimkolwiek pliku należącym do polskiej wersji PGP bez pisemnej zgody autora. Jedyną dopuszczalną (i wskazaną) zmianą jest konwersja standardów polskich znaków. Zabroniona jest sprzedaż pakietu i należących do niego plików bez zgody autora przekładu.Krzysztof Marek Matyskiel, Grzegorz Wójcik