Informacje o sieci bezprzewodowej WEiTI


Dokumentacja w języku polskim English language documentation
Dokumentacja sieci WiFi na portalu WEiTI WiFi documentation on FEIT portal
   
Instrukcja połaczenia z sieci± WiFi (Windows XP) Wireless network configuration for Android
Instrukcja połaczenia z sieci± WiFi (Windows Vista) Wireless network configuration for BADA OS
Instrukcja połaczenia z sieci± WiFi (Windows 7) Wireless network configuration for Windows 7

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2013.03.04 9:30