Poprzedni
semestr - 16L

Informacje publiczne o przedmiotach prowadzonych w semestrze 16Z

Następny
semestr - 17L
AE.A Algorytmy ewolucyjne  
AKU-MCHTR Akustyka dla stud. Mechatroniki  
ALGTM.A Algebra i teoria mnogości  
ALGTM.B Algebra i teoria mnogości  
ALIN.B Algebra liniowa  
ASU.A Administrowanie systemem Unix i siecią TCP/IP  
ECONE.A Computer Networks  
ECONE.B Computer Networks  
ECOVI.A Computer Vision (EMARO)  
EDISP.A Digital Signal Processing  
EDRP.A Discrete Random Processes  
EIASR.A Image and Speech Recognition  
EINTE.A Internet Technologies and Standards  
ERASM.A Socrates-Erasmus - Student Mobility  
ESPRO.A Signal Processing (EMARO)  
INF-WIM Informatyka dla studentów WIM  
INTOZ.A Inteligentne techniki obliczeniowe  
ISL.A Informatyka śledcza  
ITOUZ.A Inteligentne techniki obliczeniowe (UZ)  
KWTK.A Komputerowe wspomaganie technik kryminalistycznych  
LCPS.A Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów  
LTM.A Logika i teoria mnogości  
M.CN Computer Networks for students of FMIS  
MBI.A Metody bioinformatyki  
MESZ.A Metody sztucznej inteligencji  
MKOI.A Zaawansowane metody kryptografii i ochrony informacji  
MWS.A Modele i wnioskowanie statystyczne  
ORM.B Orientacja - M  
PMK.B Podstawy mikroelektroniki  
POEL.B Podstawy elektroniki  
POPTY.A Podstawy optymalizacji  
PPOM.A Podstawy pomiarów  
PPOM.B Podstawy pomiarów  
PROE.C Programowanie obiektowe (E)  
PROI.A Programowanie obiektowe (I)  
PRUS.A Projektowanie programowalnych układów scalonych  
PSIK.A Programowalne sieci komputerowe  
PSYL.A Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabView  
PTCY.A Podstawy techniki cyfrowej  
PUAV.A Projektowanie układów analogowych dla systemów VLSI  
RPR.A Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (IBM)  
SCZR.A Systemy czasu rzeczywistego  
SDI.A Seminarium dyplomowe inżynierskie  
SDI.E Seminarium dyplomowe inżynierskie  
SDM1.B Seminarium dyplomowe magisterskie 1  
SDM1.E Seminarium dyplomowe magisterskie 1  
SDM2.C Seminarium dyplomowe magisterskie 2  
SDM2.D Seminarium dyplomowe magisterskie 2  
SDM2.E Seminarium dyplomowe magisterskie 2  
SIP.A Sieci IP  
SKM.A Sieci komputerowe  
SKP1.A Sieci komputerowe (E)  
SPOP.A Specyfikacje formalne i programy funkcyjne  
TASS.A Techniki analizy sieci społecznych  
TOB.C Teoria obwodów  
TSI.B Teoria sygnałów i informacji  
TST.A Teoria sterowania  
UCYF.B Układy cyfrowe  
ULOG.A Układy logiczne  
ULOG.B Układy logiczne  
WEDT.A Wprowadzenie do eksploracji danych tekstowych w sieci WWW  
WPAM.A Wstęp do programowania aplikacji mobilnych  
WZWT.A Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji  
ZPR.A Zaawansowane programowanie w C++  
Serwer STUDIA2 WEiTI 2017.12.12 03:42.13  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl