Poprzedni semestr Semestr 18L Powrót Następny semestr
2018 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Poniedziałek 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Wtorek 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Środa 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16Pi 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Czwartek 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Piątek 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sobota 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Niedziela 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
  N/P N P N P N P N P N N P P N P N P
Legenda
13 Dni parzyste - P
13 Dni nieparzysto/parzyste - N/P
13 Dni nieparzyste - N
13 Dni wolne
13 Dni świąteczne
13 Sesja
13 Okres rejestracyjny
13Pi Zajęcia z innego dnia tygodnia
13 Dzisiaj
Serwer STUDIA2 WEiTI 2019.08.22 20:44.56  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl