Poprzedni semestr Semestr 16Z Powrót Następny semestr
2016/2017 Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty
Poniedziałek   3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
Wtorek   4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14
Środa   5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21Pi 28 4 11 18 25 1 8 15
Czwartek   6 13 20 27 3 10Pi 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16
Piątek   7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17
Sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18
Niedziela 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19
  N/P N P N P N P N P N P N N/P P N P
Legenda
13 Dni parzyste - P
13 Dni nieparzysto/parzyste - N/P
13 Dni nieparzyste - N
13 Dni wolne
13 Dni świąteczne
13 Sesja
13 Okres rejestracyjny
13Pi Zajęcia z innego dnia tygodnia
13 Dzisiaj
Serwer STUDIA2 WEiTI 2018.02.25 20:24.59  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl