POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 10
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 2 lipca 1999r.
w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1999/2000
Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:
W roku akademickim 1999/2000 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:
 
- uroczysta inauguracja roku akademickiego  01.10.1999r. 
- pierwszy dzień zajęć semestru zimowego  04.10.1999r. 
- dzień wolny 12.11.1999r.
- pierwszy dzień wakacji zimowych  23.12.1999r. 
- ostatni dzień wakacji zimowych  02.01.2000r. 
- ostatni dzień semestru zimowego  28.01.2000r. 
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej  31.01.2000r. 
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej  13.02.2000r. 
- początek przerwy międzysemestralnej  14.02.2000r. 
- początek zajęć semestru letniego  21.02.2000r. 
- początek wakacji wiosennych  20.04.2000r. 
- początek zajęć po wakacjach wiosennych  27.04.2000r. 
- dzień wolny 02.05.2000r
- ostatni dzień zajęć semestru letniego  14.06.2000r. 
- początek letniej sesji egzaminacyjnej  15.06.2000r. 
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej  30.06.2000r. 
- początek wakacji letnich  01.07.2000r. 
- ostatni dzień wakacji letnich  31.08.2000r. 
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej  01.09.2000r. 
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej  20.09.2000r. 
- początek okresu rejestracyjnego  21.09.2000r. 
- koniec roku akademickiego  30.09.2000r. 
Uwaga: 
w semestrze zimowym: 

25.01.2000r. (wtorek) - zajęcia za brakujący czwartek 
26.01.2000r. (środa) - zajęcia za brakujący piątek 

JUVENALIA - termin zostanie uzgodniony w trakcie roku akademickiego w porozumieniu z Samorządem Studentów, co nastąpi przed końcem semestru zimowego 
 
 
REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 
PWR-77/99