POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 19
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 maja 1998r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1998/1999

Na podstawie par.175 Statutu PW zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 1998/99 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

- uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.1998r.
- pierwszy dzień zajęć semestru zimowego 02.10.1998r.
- pierwszy dzień wakacji zimowych 23.12.1998r.
- ostatni dzień wakacji zimowych 03.01.1999r.
- ostatni dzień semestru zimowego 27.01.1999r.
- początek zimowej sesji egzaminacyjnej 28.01.1999r.
- koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 13.02.1999r.
- początek przerwy międzysemestralnej 15.02.1999r.
- początek zajęć semestru letniego 22.02.1999r.
- początek wakacji wiosennych 02.04.1999r.
- początek zajęć po wakacjach wiosennych 08.04.1999r.
- ostatni dzień zajęć semestru letniego 14.06.1999r.
- początek letniej sesji egzaminacyjnej 15.06.1999r.
- koniec letniej sesji egzaminacyjnej 29.06.1999r.
- początek wakacji letnich 30.06.1999r.
- ostatni dzień wakacji letnich 31.08.1999r.
- początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 01.09.1999r.
- ostatni dzień jesiennej sesji egzaminayjnej 18.09.1999r.
- początek okresu rejestracyjnego 20.09.1999r.
- koniec roku akademickiego 30.09.1999r.

Uwaga:
w semestrze zimowym:

25.01.1999r. (poniedziałek) - zajęcia za brakującą środę
26.01.1999r. (wtorek) - zajęcia za brakujący czwartek

JUVENALIA - termin zostanie podany w trakcie roku akademickiego w porozumieniu z Samorządem Studentów, co nastąpi przed końcem semestru zimowego

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-56/98